Udslettelse af skib

27-12-2022

Denne vejledning vil forklare, hvordan man via det Digitale Skibsregisters Selvbetjening kan udslette et registreret skib. Denne guide dækker ikke over bareboat-ind registreringer, da disse er beskrevet i en særskilt guide for bareboat-ind. Det er forventet at skibet man vil ændre er færdigregistreret i et af de danske skibsregistre samt fartøjsfortegnelsen.

Nedenstående vejledning er ikke gjort tilgængelig for handicappede - kontakt evt. Søfartsstyrelsen på srg@dma.dk