1

Login

Rapportering foretages på PC, MAC, Android, IOS etc. eller via mobiltelefon via din internet browser på hjemmesiden http://indberet.lodstilsynet.dk

Indtast brugernavn (User)

Indtast Adgangskode (Password)

Tryk på ikonet Login

Du kommer herefter til Status listen på din personlige Brugerprofil og er nu klar til at benytte Rapporteringssystemet.

2

Ændring af Brugernavn (User) og Adgangskode (Password)

Søfartsstyrelsen har oprettet et initialt brugernavn (User) og en initial Adgangskode (Password) for den enkelte bruger. Af sikkerhedshensyn skal du som bruger som minimum ændre den initiale adgangskode den første gang du logger ind på rapporteringssystemet.

Det er muligt at ændre både Brugernavn (User) og Adgangskode (Password), hvis disse ikke er tilfredsstillende.

Både du og dit lodseri er oprettede som brugere af systemet og har mulighed for at ændre eller nulstille dit Brugernavn og din Adgangskode.

For at komme til siden hvor du ændre Brugernavn og Adgangskode skal du vælge menupunktet Change password.

Sådan ændrer du Brugernavn

 • Skriv dit nye Brugernavn i feltet ”Login Name”
 • Tryk på ikonet Change for at afslutte handlingen.

Sådan ændrer du Adgangskode

 • Skriv din nye Adgangskode i felterne ”Password” og ”Retype Password”
 • Tryk på ikonet Change for at afslutte handlingen.
3

Registrering af lodsninger

Når man skal rapportere en ny lodsning, vælges menupunktet New pilotage.

Der skal vælges data for lodsning for felter, som er markeret med fed skrift:

 • Pilotage start/end:
  Her vælges start og slut tidspunktet for lodsningen
 • Pilotage Hours:
  Antal timer, som du har lodset skibet
 • Ship IMO number:
  Her vælges skibets IMO nummer
 • Non-stop pilotage:
  To-mands transitlodsninger gennem stræderne.
 • Type of pilotage:
  Her vælges om det er en transitlodsning eller en regionallodsning
 • Mandatory pilotage Yes/No:
  Her vælges om der er tale om lodspligt eller ej.
 • IMO rec. pilotage:
  Her vælges om der er tale om et skib som er omfattet af IMO anbefalingen for de danske stræder
 • Piloted from:
  Her vælges det nærmeste lodsmærke, havn eller red hvorfra skibet sejlede
 • Piloted to:
  Her vælges det nærmeste lodsmærke, havn eller red hvortil skibet sejlede
 • Piloted through/in:
  Her vælges det/de lodsningsområder hvor igennem du benyttede dit lodsfritagelsesbevis. (Benyttes kun hvis punktet er aktivt)
 • Pilotage reference number:
  Her skrives nummeret fra lodssedlen/pilotage receipt, hvis skibet har benyttet lods
 • Ship draught:
  Her skrives skibets aktuelle dybgang
 • Ship cargo/type:
  Her vælges skibets last/type
 • Ship name:
  Her skrives skibets navn hvis skibet ikke har noget IMO nr.
  Hvis der ikke kommer data frem i feltet IMO nummer, skal der mindst indtastes data i Ship Name, så det er muligt senere at finde frem til data for skibet.
 • Ship callsign:
  Her skrives skibets radiokaldesignal hvis skibet ikke har noget IMO nr.
  Hvis der ikke kommer data frem i feltet IMO nummer, skal der mindst indtastes data i Callsign, så det er muligt senere at finde frem til data for skibet.
 • Pilot Certificate no. (only for trainees):
  Kun lodsaspiranter skal tilføje lodsens lodscertifikat nr. (P-XXX) for den lods de har lodset med.
 • Comments:
  Her skrives skibets navn og radiokaldesignal hvis skibet ikke har noget IMO nr., eller der ikke kommer data frem i feltet IMO nummer, Ship Name eller Ship Callsign. Der skal mindst indtastes Ship Name og Callsign, så det er muligt senere at finde frem til data for skibet. Evt. kommentarer til lodsningen kan også skrives her.

TIP: Det kan anbefales at bruge tabulatortasten for at rykke fra felt til felt i stedet for at bruge musen.

Når der er valgt Save for at gemme en indtastning, kommer man direkte over i Pilotage list, hvor der er en oversigt med alle dine registrerede lodsninger.

4

Inddeling og afgrænsning af Lodsningsområder

Lodsningsområderne er inddelt i henhold til oversigtskortet i bilag 3 i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis.

Lodsningsområderne er afgrænset ved de lodspåsætningssteder, der er tættest på områderne.

Eksempler

 • Når der er foretaget en lodsning fra Skagen -- P/B til f.eks. Sundet N, M1 -- P/B, skal kun lodsningsområdet Kattegat markeres. Det lodsningsområde man lodser hen til, skal ikke markeres.
 • For lodsninger til/fra en havn til det nærmeste lodspåsætningssted gælder, at kun lodsningsområdet for havnen skal markeres. Det lodsningsområde man lodser hen til, skal ikke markeres.
 • Der kan være enkelte undtagelser, og nedenstående tabel kan benyttes som grundlag for markering af lodsningsområder. Tabellen er ikke fyldestgørende, men indeholder en række eksempler, hvor der har været tvivl om markeringen. Hvis der skulle være tvivl om markering af lodsningsområder, skal Søfartsstyrelsen (Lodstilsyn) kontaktes pr. mail. Søfartsstyrelsen (Lodstilsyn) vil så foretage en vurdering af lodsningen og efterfølgende opdatere ”Vejledning i rapportering af lodsninger”, som findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside www.lodstilsyn.dk under Regelgrundlag/Vejledninger.”

Eksempler på markering af Lodsningsområde(r)

Lodset fra Lodset til Markering
- A/C Ålbæk Bugt - A/C Ålbæk Bugt - Kattegat - Vestkysten N
- A/C Ålbæk Bugt - Hirtshals Havn

- Kattegat - Vestkysten N

- Hirtshals Havn

- A/C Ålbæk Bugt - Skagen 1 --- P/B

- Kattegat - Vestkysten N

- A/C Kalundborg

- Tango/21-22 --- P/B

- Storebælt N/Storebælt N*
- Københavns Havn/Amagerværket(Kaj 835-838)/Prøvestenen

- Købenshavns Red --- P/B

- Københavns Red Ankerområde 1, 2 eller 3

 

- Københavns Havn/Amagerværket(Kaj 835-838)/Prøvestenen

- Avedøreværket - Drogden --- P/B - Avedøreværket
- Bornholm -- P/B - Skagen 1 --- P/B

- Østersøen W

- Storebælt S/Storebælt S*

- Storebælt N/Storebælt N*

- Kattegat - Vestkysten N

- Bornholm -- P/B - Skagen 2 -- P/B - Østersøen W

- Storebælt S/Storebælt S*

- Storebælt N/Storebælt N*

- Kattegat - Vestkysten N

- Esbjerg Havn - Esbjerg -- P/B - Esbjerg Havn

- Vestkysten S

- Fredericia Havn

- Tragten -- P/B

- A/C Off Tragten

- Fredericia Havn

 

- Gedser NE

- Skagen 1 -- P/B

- Storebælt S/Storebælt S*

- Storebælt N/Storebælt N*

- Kattegat

- Gedser NE

- Skagen 2 -- P/B

- A/C Aalbæk Bugt

- Grenaa Havn
- Grenaa Havn

- Grenaa -- P/B

- Charlie/4 -- P/B

- Grenaa Havn
- Gulf Havn eller Stigsnæs Havn - Korsør -- P/B - Stigsnæs Havn/Gulf Havn
- Gulf Havn eller Stigsnæs Havn - Charlie/4

- Stigsnæs Havn/Gulf Havn

- Storebælt N/Storebælt N*

- Kattegat - Vestkysten N

- Kalundborg Havn

- Statoil Oliepier, eller

- Asnæsværket

- Røsnæs -- P/B

- Røsnæs SE -- P/B

- A/C Kalundborg Fjord

- Kalundborg Havne

- STS Operations Kalundborg

- Kalundborg Havn, herunder Statoil Oliepier og Asnæsværket  - Storebælt N/Storebælt N*
- Lindøværftet - Gabet -- P/B - Gabet - Odense Havn
- Mariager Havne - Mariager -- P/B - Mariager Fjord og havne
- Middelgrund N -- P/B - Drogden -- P/B - Drogden Gravede Rende/Drogden Gravede Rende*
- Nyborg Havn - Nyborg -- P/B - Nyborg Havn
- Nyborg Havn - Sprogø NE -- P/B  

- Nyborg Havn

- Storebælt S/Storebælt S*

- Korsør Havn - Sprogø NE -- P/B - Korsør Havn
- Korsør Havn - Korsør P/B - Korsør Havn
- Nyborg Havn - Charlie/4 -- P/B  - Nyborg Havn

- Storebælt S/Storebælt S*

- Storebælt N/Storebælt N

- Kattegat

- Odense Havn - Gabet -- P/B - Gabet/Odense Havn

- Københavns Havn,

- Amagerværket(Kaj 835-838) eller

- Prøvestenen

- Drogden -- P/B - Københavns Havn/Amagerværket(Kaj 835-838)Prøvestenen

- Drogden Gravede Rende/Drogden Gravede Rende*

- Randers Fjord og havne - Randers -- P/B - Randers Fjord og havne
- Rudkøbing Havn - Thurø Rev -- P/B - Rudkøbing Havn

- Spodsbjerg Tango -- P/B

- Spodsbjerg Hotel -- P/B

- Skagen 1 -- P/B - Storebælt S/Storebælt S*

- Storebælt N/Storebælt N*

- Kattegat - Vestkysten N

- Spodsbjerg Tango -- P/B

- Spodsbjerg Hotel -- P/B

- Charlie/4 -- P/B

- Storebælt S/Storebælt S*

- Storebælt N/Storebælt N*

- Kattegat - Vestkysten N

- Spodsbjerg Tango -- P/B

- Spodsbjerg Hotel -- P/B

- Sprogø NE -- P/B

- Korsør -- P/B

- Storebælt S/Storebælt S*
- Stigsnæs Havn eller Gulf Havn - Korsør -- P/B - Stigsnæs Havn/Gulf Havn
- Stigsnæs Havn/Gulf Havn - Charlie/4 - P/B - Stigsnæs Havn/Gulf Havn

- Storebælt N/Storebælt N*

- Kattegat - Vestkysten N

- Stigsnæs Havn/Gulf Havn - Sprogø NE -- P/B  - Stigsnæs Havn/Gulf Havn
- Studstrupværket inkl. forbudsområdet

- Århus, Studstrupværket -- P/B

- Studstrupværket inkl. forbudsområdet
- Sundet N, M1 -- P/B - Århus, Studstrupværket -- P/B - Kattegat

- Århus Bugt

- Svendborg Havn

- Thurø Rev -- P/B

- Lehnskov -- P/B

- Svendborg Havn
- Aabenraa Havn eller Enstedværket

- Aabenraa -- P/B

- A/C Off Aabenraa

- Enstedværket

- Aabenraa Havn - Enstedværket
 Aalborg Havne

- Hals 1 -- P/B

- Hals 2 -- P/B

- Hals 3 -- P/B

- A/C Off Hals

- Limfjorden E

- Aalborg incl. Oliehavn/Aalborg excl. Oliehavn

5

Oversigt over lodsninger (Pilotage list)

Du kan se en liste med dine registrerede lodsninger ved at trykke på menu punktet Pilotage list.

6

Ændring eller sletning af registrerede lodsninger

Det er muligt at foretage ændringer eller sletninger i dine allerede registrerede lodsninger. Hvis man ønsker at foretage ændringer til en registret lodsning, eller man ønsker at slette en registret lodsning, vælges ikonet til højre for den registrerede lodsning. Du bliver herefter vist til nedenstående side.

Ændring af indtastet lodsning

 • Indtast rettelsen
 • Tryk på ikonet Cancel, hvis du alligevel ikke ønsker ændring af data.
 • Tryk på ikonet Change for at afslutte og gemme ændringen

Sletning af indtastet lodsning

 • Tryk på ikonet Cancel, hvis du alligevel ikke ønsker sletning af data.
 • Tryk på ikonet Delete for at slette den registrerede lodsning
7

Lodsningsstatus

Siden Pilot status list viser oversigt over dine udførte lodsninger i de forskellige lodsningsområder og en status for dine certifikater og uddannelser.

Ved at trykke på et link med et lodsningsområde f.eks. Aabenraa fremkommer en liste med dine lodsninger i området.

8

Personlige data

Ved at trykke på menu punktet Pilot data kommer du til siden med dine personlige data mv. Det er her muligt at ændre dine data.

Ændring af indtastet data

 • Indtast rettelsen
 • Tryk på ikonet Cancel, hvis du alligevel ikke ønsker ændring af data.
 • Tryk på ikonet Change for at afslutte og gemme ændringen
9

Ansvar for indtastning og ajourføring af data

 • Lodseriet indtaster i forbindelse med ansøgning lodsaspirantens data i rapporteringssystemet og lodsaspiranten kontrolerer at data er korrekt.
 • Søfartsstyrelsen tildeler ansøgte lodsningsområder, som fremgår af selvstændig ansøgning via hjemmesiden.
 • Kvalitetssikring af indtastede data foretages af det lodseri, hvori lodsen er ansat.
 • Lodseriet indtaster og opdaterer data vedrørende uddannelse og certifikater.
 • Søfartsstyrelsen (Lodstilsyn) foretager stikprøvekontrol af indtastede data.
  Hvis det er nødvendigt, foretages korrektion af rapporteringen, således at lodsningerne er i overensstemmelse med vejledningen.
 • Søfartsstyrelsen (Lodstilsyn) foretager en vurdering og godkendelse af de lodsningsområder, der er markeret i forbindelse med lodsningerne.
10

Kvalitetssikring og godkendelse af rapporterede lodsninger og persondata

 • Kvalitetssikring af indtastede data foretages af det lodseri, hvori lodsen er ansat.
 • Lodseriet indtaster og opdaterer data vedrørende uddannelse og certifikater.
 • Søfartsstyrelsen (Lodstilsyn) foretager stikprøvekontrol af indtastede data.
  Hvis det er nødvendigt, foretages korrektion af rapporteringen, således at lodsningerne er i overensstemmelse med vejledningen.
 • Søfartsstyrelsen (Lodstilsyn) foretager en vurdering og godkendelse af de lodsningsområder, der er markeret i forbindelse med lodsningerne.
11

Praktiske bemærkninger og kontakt

Man skal kun rapportere det, man selv har lodset i en samlet lodsning.

Af sikkerhedsmæssige hensyn logges man automatisk af systemet efter 5 minutter, hvis man ikke indtaster data og gemmer.

Spørgsmål

Såfremt du har spørgsmål – store som små - kontakt:

 • Lodsinspektør Frank Adler Gottlieb – fgo@dma.dk eller +45 72 19 61 77