1

Brandbekæmpelse i skibe - Uden røgdykning

Dette er en vejledning til kursusudbydere, om udstedelse af kvalifikationsbevis for Brandbekæmpelse i skibe STCW A VI/1-2 - uden røgdykning, for beviser til søfarende, der ikke gennemfører røgdykning i forbindelse med kurset.

  • Den søfarende skal inden kurset starter, kunne fremvise sundhedsbevis, hvori en godkendt søfartslæge har skrevet en påtegning om, at den søfarende ikke må/kan røgdykke.
  • Hele kurset gennemføres iht. læringsmål og til instruktørers tilfredsstillelse, dog undtaget selve røgdykningen.
  • Kursusudbyder kan efterfølgende udstede kvalifikationsbevis med påtegningen: STCW A VI/1-2, uden røgdykning/without smoke diving.

Dette skal sikre, at den søfarende ikke må/kan varetage en funktion ombord, hvor den søfarende har pligter iht. rullen som røgdykker.
Derudover, så vil den søfarende have et bevis, som kan fremvises til kontrollerende myndigheder, hvor det tydeligt fremgår, at kurset er gennemført, dog uden røgdykning, hvilket er i overensstemmelse med den påtegning søfartslægen har skrevet i sundhedsbeviset.

2

Brandbekæmpelse i skibe - Uden STCW, til danske Ø-færger og lignende

For de søfarende, der er tilmeldt et kursus, der skal bruges i skibe, hvor der ikke er krav om STCW-beviser, men som følger en af Søfartsstyrelsen godkendte kursusplaner, med henblik på udstedelse af kvalifikationsbevis til brug i Ø-færger og lignende, kan der udstedes bevis, hvis:

  • Den søfarende er tilmeldt dette kursus, med reference til aftale mellem rederi og Søfartsstyrelsen.
  • Hele kurset gennemføres iht. læringsmål og til instruktørers tilfredsstillelse.
  • Kursusudbyder kan ved gennemført kursus udstede bevis, dog uden STCW-påtegning.

Da der i aftalen mellem rederi og Søfartsstyrelsen kan være udtaget elementer fra STCW-konventionen i dette kursus, kan der ikke udstedes kvalifikationsbevis iht. STCW.
Der er til gengæld tilføjet elementer, der er mere relevante for det enkelte rederis medarbejdere, hvorfor et sønæringsbevis efterfølgende kun kan bruges i ét rederis skibe eller overfart.