1. Log på borger.dk
  2. Tryk på ”Digital Post” i båndet øverst på siden
  3. Log ind med MitID

  4. Efter login tryk da på ”Skriv ny besked”


  5. Udfyld ”Modtager” ved at trykke på ”Vælg myndighed” og vælg derefter ”Søfartsstyrelsen”


  6. Under ”Kategori” vælger du enten ”Søfartsstyrelsen – Anmeldelsessager” eller ”Søfartsstyrelsen – Hovedpostkassen” alt efter emnet for din henvendelse.
  7. Udfyld emnefelt, tekstfelt og tilføj evt. filer. Tryk derefter ”Send”.