e-Navigation

Gruppefoto fra konference i 2017

e-Navigation handler om at udnytte moderne teknologi til at fremme maritim informationsdeling til gavn for sikkerhed og effektivitet. Målet er at skabe løsninger, der gør det muligt at samle, optimere og sortere i information samt udveksle information effektivt mellem skib og land.

International proces - dansk strategi

Konceptet har været under udvikling gennem de seneste 10 år, og Danmark har været globalt førende i udviklingen via prototypetest og input til standardisering og regulering i internationale organisationer som IMO og IALA.

e-Navigation Underway - årlig konference tager pulsen på udviklingen

Siden 2011 har Søfartsstyrelsen hvert år i januar-februar i samarbejde med IALA arrangeret den førende internationale konference e-Navigation Underway. Konferencen samler 100-200 af de vigtigste aktører fra hele verden for at gøre status for udviklingen og diskutere vejen fremad for e-Navigation.

Projekter skaber resultater

Søfartsstyrelsen har i en årrække samarbejdet med danske maritime interessenter i den politiske udvikling af e-Navigation og arbejdet konkret med udviklingen af effektiv, brugervenlig informationsudveksling. Det har vi gjort gennem en række prototypeprojekter blandt andet EfficienSea 1, MonaLisa 1 + 2 og ACCSEAS. Det kvalificerer det danske bidrag til den internationale proces, at vi har kunnet komme med konkrete erfaringer med eksempler på services og løsninger. Samtidig har projekterne gjort, at Søfartsstyrelsen har kunne implementere løsninger på konkrete udfordringer på pilotniveau på så som ArcticWeb.

EfficienSea 2 - Fra prototype til implementering

I perioden 2015-2018 stod Søfartsstyrelsen i spidsen for et 85 mio. kr. stort EU projekt – EfficienSea 2 - med 32 partnere, der havde som ambition at udvikle et globalt maritimt kommunikations framework –Maritime Connectivity Platform - og gøre e-Navigation til virkelighed for de søfarende i Østersøen og i det Arktiske. Projektets havde deltagelse af 13 danske partnere fra det private erhvervsliv, forskningsinstitutioner og myndigheder.

Kontakt

IT-drift og Udvikling