Beviser og certifikater

Din egen og andres sikkerhed til søs afhænger i høj grad af din viden om at færdes til søs. Du kan være med til at højne sikkerheden til søs ved at gennemføre en eller flere af fritidssejleruddannelserne.

Duelighedsbevis

Hvis du sejler en fritidsbåd med en længde under 15 meter, er der i Danmark ingen krav om særlig uddannelse eller eksamen (undtagen for speedbåde). Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere er en mulighed, du efter eget skøn kan benytte til at øge sikkerhed og fornøjelse til søs. Duelighedsprøven består af en praktikprøve og en teoriprøve, der bl.a. indeholder søvejsregler og navigation. Duelighedsbeviset giver også ret til sejlads med speedbåd.

Duelighedsbevis

Kanalbevis

Kanalbeviset kræves på de europæiske floder og kanaler.

Kanalbevis

Speedbådsbevis (lovkrav)

Hvis du skal sejle en speedbåd, skal du aflægge speedbådsprøven. Den består af en afprøvning af din håndtering af speedbåden, dit kendskab til bl.a. søvejsreglerne og farvandsafmærkninge​​r.

Speedbådsbevis

SRC-certifikat (lovkrav)

Et SRC-certifikat anvendes primært ved fritidssejlads og er påkrævet for anvendelse af maritimt radioudstyr.

SRC-certifikat

Udstedelse af bevis

Hvis du har mistet dit speedbådsbevis, duelighedsbevis eller SRC-certifikat, kan du bestille et nyt.

Udstedelse af beviser

Vandscooterbevis (lovkrav)

Du skal have et vandscooterbevis, når du sejler med vandscooter eller lignende fartøjer.

Vandscooterbevis

Yachtskipperbevis (lovkrav)

Hvis du sejler en fritidsbåd med en længde over 15 meter, skal du gennemføre en yachtskipperuddannelse. Yachtskipperuddannelsen af 3. grad retter sig mod sejlads i nordeuropæiske farvande, mens yachtskipperuddannelsen af 1. grad retter sig mod sejlads på alle have.

Yachtskipperbevis