Generelle rammevilkår

Det skal være så enkelt som muligt at drive maritim virksomhed i Danmark. Søfartsstyrelsen har derfor også fokus på generelle rammevilkår for de maritime erhverv.

Mange maritime virksomheder kan lokalisere sig hvor som helst i verden, og ikke kun de økonomiske rammevilkår har betydning for at fastholde og tiltrække maritime virksomheder.

Derfor har Søfartsstyrelsen i samarbejde med andre danske myndigheder fokus på at sikre en serviceorienteret offentlig administration, adgang til kompetent arbejdskraft og et kvalitetsflag.

Det skal være enkelt at drive maritim virksomhed

Søfartsstyrelsen arbejder for at gøre hverdagen så enkel som mulig for de maritime virksomheder. Det sker eksempelvis gennem øget digitalisering, løbende regelforenkling og lettelse af administrative byrder. Til danske rederier tilbyder Søfartsstyrelsen blandt andet en POC-ordning, der betyder, at rederiet har en fast kontaktperson i Søfartsstyrelsen.

Læs mere om POC-ordningen her

Adgang til kompetent arbejdskraft

Danmark har et fleksibelt arbejdsmarked og en højtkvalificeret maritim arbejdsstyrke. Adgangen til kompetent arbejdskraft både til søs og på land er et væsentligt konkurrenceparameter for maritime virksomheder. Søfartsstyrelsen arbejder sammen med andre myndigheder og erhvervet for at fastholde og udvikle en kompetent maritim arbejdsstyrke og maritime arbejdspladser i Danmark.

Det danske flag er et kvalitetsflag

Det danske flag er et kvalitetsflag. Kvalitetsskibsfart betyder høje standarder for sikkerhed, sundhed og sociale forhold for de søfarende og ansvarlighed i forhold til beskyttelse af miljøet og klimaet.

Danmark er på hvidlisterne for Paris MoU og Tokyo MoU og forbliver kvalificeret til USCH qualship 21 programme.

Kontakt

Maritim Erhvervs- og Vækstpolitik