Maritime samarbejdsaftaler

Danmark har indgået en række maritime samarbejdsaftaler med andre toneangivende søfartsnationer. Samarbejdsaftalerne kan bruges som løftestang for videre samarbejde, fx mellem maritime virksomheder eller uddannelsesinstitutionerne i landene.

For at fremme danske søfartspolitiske synspunkter og styrkepositioner har Danmark indgået en række samarbejdsaftaler (MoU) med andre toneangivende søfartsnationer. Opfølgning på samarbejdsaftalerne er til dels forankret i Søfartsstyrelsen og varetages i samarbejde med erhvervet, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt andre relevante aktører.

Danmark har i de senere år indgået eller fornyet maritime samarbejdsaftaler med blandt andet Singapore, Korea, Kina og Brasilien.

Samarbejdsaftaler som løftestang for dansk skibsfart

Samarbejdsaftalerne kan bruges som løftestang for videre samarbejde med partnere i de enkelte søfartsnationer, fx ved at afholde seminarer mellem myndigheder, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Samarbejdsaftalerne gavner både Søfartsstyrelsens mulighed for at agere aktivt som myndighed og dansk skibsfart, som kan drage fordel af de bilaterale kontakter, der eksisterer på myndighedsplan.

I de senere år har Copenhagen Business School benyttet samarbejdsaftalen mellem Danmark og Singapore til at etablere et samarbejde på uddannelsesområdet, ligesom MARTEC har anvendt samarbejdsaftalen mellem Danmark og Brasilien til at etablere et samarbejde blandt andet om udveksling af studerende.

Kontakt

Maritim Erhvervs- og Vækstpolitik