Internationale konventioner

​​​En række af de vigtigste regler, der gælder for danske skibe og søfarende, udspringer af internationale konventioner vedtaget i IMO.​

IMO's vigtigste produkt er de forskellige internationale konventioner, som medlemslandene har forhandlet, vedtaget og ratificeret. Dertil kommer de såkaldte 'koder', der er uddybende regler til konventionerne, og som typisk behandler et afgrænset teknisk område.

Fra international konvention til dansk lovgivning

Når Danmark først har ratificeret en konvention, og den er trådt i kraft, har danske myndigheder ansvaret for at sikre, at danske skibe lever op til kravene i konventionen.

Konventioner træder i kraft, når et tilstrækkeligt antal IMO-medlemmer har ratificeret dem. I praksis defineres det ofte sådan, at den sammenlagte tonnage, for de ratificerende lande skal nå et vist niveau, før konventionen kan træde i kraft. Man kan finde status på ratificering af de forskellige konventioner på IMO's hjemmeside.

Se status for ratificering af konventionerne på IMO's hjemmeside

Når Danmark tiltræder IMO-regler, implementeres de efterfølgende i dansk lovgivning. Nogle gange omsætter EU først IMO's regler til direktiver og forordninger, som derefter implementeres i EU-landenes nationale lovgivning.

Kontakt

Maritim regulering og jura

Hvor finder jeg IMO-reglerne?

En del af IMO's udgifter dækkes af salg af konventioner og koder. Teksterne er derfor beskyttet af IMO's ophavsret og skal købes hos organisationen. Det kan man gøre her:

Besøg IMO's webshop