Motorpasning for fritidssejlere

Du skal bestå en duelighedsprøve i motorpasning for at erhverve et duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere.

Du skal bestå en duelighedsprøve i motorpasning for at erhverve et duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere.

Beviset anvendes ved fritidssejlads og er påkrævet i fritidsfartøjer på 15 meter og derover med fremdrivningsmaskineri på 100 kW og derover, men under 750 kW.

Hvilke beviskrav der er til større fritidsfartøjer mellem 15 og 24 meter, er fastsat i lov om skibes besætning.

Læs mere om dette

Prøveafholdelse og tilmelding

Duelighedsprøve i motorpasning afholdes af godkendte udbydere. Du skal derfor kontakte den godkendte udbyder, hvor du ønsker af tilmelde dig til prøven. Sejlklubber, skoler og lignende kan bestille afholdelse af prøver gennem godkendte udbydere.

Du kan finde en liste over godkendte udbydere her​

​​Udstedelse af duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere

Det er den godkendte udbyder, der udsteder dit duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere efter bestået prøve.

Er du i tvivl om hvilken udbyder der har afholdt prøven og dermed skal udstede dit bevis?

Du kan se dette på vores Søfarende Selvbetjening og My Maritime app, på siden "Beviser", under "fritidssejlerprøver".

Mistet bevis

Hvis du har mistet dit duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere, skal du bestille et nyt hos en godkendt udbyder, i udgangspunktet den udbyder, der har udstedt det oprindelige bevis.