Ruter Kattegat og Skagerrak

1. juli 2020 trådte nye skibsruter i Kattegat og Skagerrak i kraft. Ruterne er rettet imod storskibstrafikken, og skal højne sejladssikkerheden. Samtidig skal ruterne lede skibstrafikken ad ruter, der vejleder og adskiller modgående skibstrafik bedre og dermed gøre sejladsen mere forudsigelig.

Udviklingen i skibsfarten har betydet, at de skibe, der i dag skal sejle gennem farvandene, er større, end ruterne blev lavet til. Omkring 70.000 skibe sejler årligt gennem Kattegat, hvor hovedparten er skibe med stor dybgang, der sejler til og fra Østersøen.

Den gamle skibsrute i Kattegat blev etableret for over 40 år siden. I dag bygges skibe langt større, og dybtgående tankskibe sejler gennem ruten. Der er behov for at udvide de eksisterende skibsruter, så trafikken bedre kan holdes adskilt og placeres efter de største vanddybder.

Med det nye skibsrutesystem er der på nogle strækninger krav om ensretning af sejladsen i såkaldte trafiksepareringssystemer. På den måde holdes modgående trafik adskilt og kan dermed bidrage til at forebygge skibskollisioner.

Søfartsstyrelsen har i samarbejde med Transportstyrelsen i Sverige og søkortmyndighederne i begge lande udarbejdet de nye skibsruter i Skagerrak og Kattegat.

De nye skibsruter trådte i kraft fra 1. juli 2020. De detaljerede og officielle oplysninger om de nye ruter er offentliggjort i Efterretninger for Søfarende og i de officielle søkort fra Geodatastyrelsen.

Læs folder med beskrivelse af de nye ruter (engelsk)

De nye ruteelementer er beskrevet nedenfor.

Afmærkningsændringer - nye ruter Kattegat og Skagerrak

​I forbindelse med etablering af de nye rute-systemer i Skagerrak og Kattegat den 1. juli 2020 justeres afmærkningen i området på både dansk og svensk side. Afmærkningsændringerne ses listet på denne side suppleret med oversigtskort.

Afmærkningsændringer - nye ruter Kattegat og Skagerrak

Navneændringer af øvrige ruter i Kattegat

​Den nuværende anbefalede rute B langs østkysten af Jylland ændrer navn til rute C. Samtidig justeres ruten enkelte steder efter de seneste søopmålinger.

Navneændringer af øvrige ruter i Kattegat

DW ruter mellem Læsø og Anholt og øst for Grenå

​I rute T etableres der to nye dybvandsruter DW Kattegat North og DW Kattegat South med en mindstedybde på 19 meter.

DW ruter mellem Læsø og Anholt og øst for Grenå

Rute A og B mellem Hanstholm og Skagen

I Skagerrak etableres to anbefalede ruter A og B, der starter ud for Hanstholm og løber op til Skagen.

Rute A og B

Rute S langs den svenske kyst

​Mellem forsigtighedsområdet (Precautionary area) ved Kummel Banke og det nordlige Øresund oprettes der en ny anbefalet rute S med en mindstedybde på 12,5 meter langs den svenske kyst.

Rute S langs den svenske kyst

TSS ved Skagen og rute T imod Læsø

​Ved Skagen etableres der to trafiksepareringssystemer, TSS Skagen West og TSS Skagen East, adskilt af et forsigtighedsområde (Precautionary area).

TSS ved Skagen og rute T imod Læsø

Kontakt

Maritim regulering og jura