EU

​​​​​​​​​​​​​​​​EU er det vigtigste regionale forum for dansk skibsfart, og Søfartsstyrelsen arbejder EU-strategisk med at sikre de bedste betingelser for dansk skibsfart. Søfartsstyrelsen er formand for regeringens EU-specialudvalg for skibsfartspolitik.

EU er det vigtigste regionale forum for dansk skibsfart. Søfartsstyrelsen arbejder EU-strategisk med at sikre de bedste betingelser for dansk skibsfart.

Det handler både om den daglige håndtering af nye, konkrete forslag fra EU-Kommissionen, om tidlig interessevaretagelse af særligt prioriterede sager og mere generelt om at sikre, at EU's rammebetingelser for at drive skibsfart følger med tiden, så den europæiske – og dermed danske – konkurrenceevne styrkes på globalt plan. 

Helt overordnet prioriteres det fra dansk side, at EU holder et globalt perspektiv på regulering mv., og at EU på det maritime område kan konkurrere med andre regioner på gode rammevilkår.

Søfartsstyrelsen er formand for regeringens EU-specialudvalg for skibsfartspolitik, som bl.a. inddrages i forbindelse med nye EU-forslag på det maritime område.

Søfartsstyrelsens direktør er desuden Danmarks repræsentant i det europæiske maritime sikkerhedsagentur (EMSA), som blev oprettet i 2002. EMSA arbejder for at sikre et højt, ensartet og effektivt niveau for søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe og olie- og gasinstallationer i EU. Agenturet yder bl.a. teknisk, operationel og videnskabelig bistand til EU’s medlemsstater og Kommissionen og afholder kurser og workshops om den maritime lovgivning i EU.

Brexit

Vi opdaterer løbende hjemmesiden om konsekvenserne af Brexit på det maritime område.

Brexit

EU’s Østersøstrategi

Søfartsstyrelsen koordinerer på vegne af øvrige Østersølande to policyområder under EU's Østersøstrategi.

EU’s Østersøstrategi

Kontakt

Maritim Erhvervs- og Vækstpolitik

Kontakt

Maritim regulering og jura

EU og IMO

EU's opbygning og beslutningsprocesser blev justeret med Lissabon-traktaten, som trådte i kraft i 2009. EU's institutionelle indflydelse som samlet aktør blev hermed styrket, også i forhold til medlemslandenes ageren i internationale fora som IMO.

Læs mere om IMO