Generelt om sanktioner på det maritime område

Det internationale samfund kan vedtage sanktioner mod et land, hvis landet overtræder internationale konventioner og aftaler. Det kan f.eks. ske ved brud på menneskerettighederne, brud på våbenhvile eller udvikling af ulovlige atomprogrammer. 

Sanktioner kan være af diplomatisk eller økonomisk art. De har til formål at ændre en bestemt adfærd eller politik, som for eksempel en overtrædelse af folkeretten eller menneskerettighederne, eller en politik, der ikke respekterer de retsstatslige eller demokratiske principper.

Søfartsstyrelsen administrerer bl.a. reglerne om gennemførsel af FN- og EU-sanktioner på skibsregistreringsområdet (Lov nr. 1546 af 19. december 2017).

Du kan se nærmere om ansvarsfordelingen mellem myndighederne på Udenrigsministeriets hjemmeside (Ansvarlige myndigheder).

Du kan læse mere om sanktioner og eksportkontrol, på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Et aktuelt og samlet overblik over gældende EU-sanktioner, kan findes på sanktionskortet fra EU Kommissionen.