Syn af fartøj (institutionssejlads)

Hvis dit fartøj skal synes, skal det ske med bestemte intervaller. Hvem, der udfører synet og hvordan det bliver gjort, afhænger blandt andet af fartøjets størrelse.

Læs bekendtgørelsen om mindre fartøjer på Retsinformation

Fartøjer under dimensionstal 20 og under 100 kW

Er dit fartøj under dimension 20 og med en samlet fremdrivningseffekt på under 100 kW, skal det ikke synes.

Fartøjer under 15 meter med dimensionstal mellem 20 og 99, samt fartøjer med dimensionstal under 20 og over 100 kW

Dit fartøj skal synes. Er fartøjet ikke blevet synet før, skal du booke tid til et 1. syn.

Er dit fartøj til gengæld blevet synet før, vil det fremgå af ”Tilladelse til sejlads med passagerer”, hvornår næste fornyelsessyn senest skal være udført (tilladelsen gælder i 48 måneder).

Bestil et syn

På ”Tilladelse til sejlads med passagerer” vil det også fremgå, at du skal have foretaget et mellemliggende syn, og hvornår det senest skal være afholdt.

Det mellemliggende syn skal du foretage som egenkontrol ved brug af et skema. Du skal samtidig også udfylde en erklæring til brug ved egenkontrol og sørge for, at der findes en sikkerhedsinstruks.

Både skema, erklæring om egenkontrol, samt sikkerhedsinstruks skal fremsendes samlet til cfs@dma.dk.

Ombygning m.v. eller nye formål

Du skal også bestille syn, hvis dit fartøj har gennemgået en større reparation, ombygning eller fornyelse, eller hvis du fremover skal bruge fartøjet på en væsentlig anden måde end hidtil. Det kan derved have indvirkning på sikkerhedsinstruksen.

Ændring af fartsområde

Hvis du ønsker at ændre det fartsområde, der står på certifikatet ”Tilladelse til sejlads med passagerer”, før certifikatet udløber, har du mulighed for at søge om det hos os. Du kan indsende en ansøgning og anmode om et syn på cfs@dma.dk. Vedlæg den sikkerhedsinstruks, der gælder for det ønskede nye fartsområde.

Når vi har udført synet, kan det gældende fartsområde ændres, hvis det er i overensstemmelse med de nye regler.

Den nye tilladelse vil gælde i op til 48 måneder fra synet.