Miljø & klima

Søfartsstyrelsen arbejder for globale, balancerede regler for skibsfarten. Det betyder blandt andet, at nye krav til udledning af kvælstofoxider og svovl, energieffektivitet og ballastvandudledning indfases og håndhæves på en måde, der sikrer lige konkurrencevilkår.

Ballastvand

Ballastvandkonventionen skal forebygge spredningen af invasive arter fra skibes ballastvand. Læs om status på konventionen her.

Ballastvand

Biobrændstof

For at imødekomme det stigende krav til at omstille skibsfartens brug af konventionelle brændstoffer og for at opnå en klimaneutral skibsfart, har der været et stigende behov for innovative og nye løsninger for at opnå dette.

Biobrændstof

Drivhusgas-udledninger

I EU, IMO og UNFCCC forhandler lande om, hvordan man skal overvåge og regulere CO2-udledningen fra skibsfarten. Find ud af, hvad man har drøftet her.

Drivhusgasudledninger

Kvælstof-oxid (NOx)

En stor del af verdens lande har lavet regler for, hvordan man skal sænke udledningen af kvælstofoxider fra skibe. Bliv klogere på reglerne her.

Kvælstof-oxid (NOx)

Svovl (SOx)

Læs mere om IMO-reglerne for, hvordan man holder øje med svovlindholdet i skibes brændstof.

Svovl (SOx)

Zero-Emission Shipping Mission

Danmark, USA, Norge, Global Maritime Forum og Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping er gået sammen i et internationalt offentligt-privat samarbejde.

Zero-Emission Shipping Mission