Fiskeskibe

Fiskenet med fiskere på arbejde

Hvilke krav og regler til besætningen skal du være opmærksom på, når du har en fiskebåd?

Fiskeskibe med en længde under 15 meter

Krav til besætningen for fiskeskibe med en længde under 15 meter

Fiskeskibe med en længde mellem 15 og 45 meter

Samme krav som til fiskeskibe med en længde under 15 meter (se ovenover).

På skibe med en længde mellem 15 og 45 meter skal der være en skibsfører og en styrmand med sønæringsbevis i overensstemmelse med nedenstående skema:

Fartområde Skibsfører Styrmand
Nærfart Fiskeskipper af 3. grad Styrmand af 3. grad i fiskeskibe.
I skibe under 24 meter i længde dog bedstemand i fiskeskibe
Uden for nærfart Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe

Har skibene i skemaet ovenfor:

 • en fremdrivningseffekt mellem 100 kW og 750 kW
 • og kan man foretage skruemanøvrer og regulere maskinen fra styrepladsen

så skal der:

 • i nærfart være en person med duelighedsbevis i motorpasning
 • uden for nærfart være to personer med duelighedsbevis i motorpasning

Disse personer kan være ansat til anden tjeneste om bord.

Søfartsstyrelsen fastsætter maskinbesætningen for øvrige fiskeskibe med et fremdrivningsmaskineri på 100 kW og derover.

Fiskeskibe med en længde på 45 meter eller derover

På fiskeskibe med en længde på 45 meter eller derover fastsætter Søfartsstyrelsen besætningen, når styrelsen har modtaget en ansøgning fra den pågældende ejer eller rederi.

Søg om besætningsfastsættelse

På visse fiskeskibe fastsætter Søfartsstyrelsen besætningen efter, at styrelsen har modtaget en ansøgning fra den pågældende ejer eller rederi.

Søg om besætningsfastsættelse

Vurderingen indeholder følgende elementer:

 • Opretholdelse af en sikker bro- og maskinvagt
 • Betjening og vedligeholdelse af redningsmidler
 • Betjening og vedligeholdelse af havarikontrol, brandsluknings- og kommunikationsudstyr
 • Vedligeholdelse og rengøring af sikkerhedsmæssig art
 • Kostforplejning og sundhedsforhold
 • Vagtordninger om bord
 • Arbejdsgruppers faktiske arbejdstid
 • Gældende hviletidsbestemmelser