Arbejdsmiljø

I Søfartsstyrelsen holder vi øje med udviklingen på søfartsområdet. På den måde sikrer vi, at sikkerhedsniveauet til søs svarer til det på landjorden, og at ILO's og EU's regler om arbejdsmiljø gennemføres.

Vi samarbejder med bl.a. Arbejdstilsynet og deltager i ILO, når arbejdsmiljøet til søs er på dagsordnen.