Er du nyuddannet?

Som nyuddannet søfarende er der nogle ting, du skal have i orden, inden du kan starte din karriere til søs.

​Dit første bevis

Med dit eksamensbevis i hånden, skal du have udstedt dit første sønæringsbevis og måske endda flere. Dette sker ikke automatisk, du skal selv søge om det på vores selvbetjening.

Du skal søge om udstedelse af dit første bevis, så snart skolen har indberettet din eksamen til Søfartsstyrelsen. Dit eksamensbevis er nemlig ikke gyldigt til tjeneste i skibe.

​Hvilket bevis kan jeg få?

Her kan du se, hvilket sønæringsbevis din uddannelse fører til. Vores selvbetjening og app vil også hjælpe dig, ved at anbefale dig beviser baseret på din uddannelse.

Eksamensbevis Første Sønæringsbevis
Blå bevis (erhvervsfisker) Bedstemand i fiskeskibe
Fiskeskippereksamen af 3. grad Styrmand af 3. grad i fiskeskibe
Fiskeskippereksamen af 1. grad  Styrmand af 1. grad i fiskeskibe

Vær opmærksom på, at der er forskel på reglerne for fiskere og fiskeriet, i forhold til søfarende i handelsflåden.
Læs mere om forskellene, og hvad du som fisker, skal være særligt opmærksom på.

Eksamensbevis Første Sønæringsbevis
Kystskippereksamen Styrmand af 4. grad
Sætteskippereksamen Styrmand af 3. grad
Skibsførereksamen Styrmand af 2. grad
Skibsførereksamen (professionsbachelor) Styrmand af 2. grad
Eksamensbevis Første Sønæringsbevis
Skibsmaskinisteksamen Vagthavende maskinmester/Skibsmaskinist af 2. grad
Maskinmestereksamen med maritime valgfag Vagthavende maskinmester

BEMÆRK: De 180 dages fartstid, der er inkluderet i maskinmesteruddannelsen som praktik, tæller kun som kvalificerende fartstid ved udstedelse af vagthavende maskinmester. Ved efterfølgende bevisudstedelser tæller disse 180 dage ikke med, da kvalificerende fartstid skal være optjent som vagthavende maskinmester eller højere.

Uanset om de 180 dages praktik er optjent imellem skoleophold eller efter endt eksamen, skal de indberettes som maskinmesteraspirant eller anden maskinbesætning i selvbetjening/My Maritime.

Eksamensbevis Første Sønæringsbevis
Juniorofficerseksamen som skibsofficer Vagthavende maskinmester og vagthavende styrmand
Seniorofficerseksamen (Skibsfører) Styrmand af 2. grad og Vagthavende maskinmester
Seniorofficerseksamen (Maskinchef) Vagthavende maskinmester og Vagthavende styrmand
Seniorofficerseksamen (Skibschef) Vagthavende maskinmester og Styrmand af 2. grad
Eksamensbevis Første Sønæringsbevis
Radiouddannelsen Radiooperatør (GOC, ROC eller LRC)
Uddannelsen til Skibskok Skibskok

Du er klar til at søge når:

  • Du har MitID klar
  • Din fartstid er registreret og dokumenteret via app eller selvbetjening
  • Din eksamen er indberettet af skolen
  • Du har et gyldigt sundhedsbevis fra en søfartslæge
  • Du har betalingskort/MobilePay klar
  • Du har et foto på din profil, tilsvarende pasfoto
    • Du kan tage dit eget billede til din profil i vores app

Er du klar?

Gå til selvbetjening

Herunder kan du finde svar på spørgsmål, links til My Maritime App i App- og Play Store, videovejledninger til app og selvbetjening samt links til andre relevante informationer på vores hjemmeside.

Med dit blå bevis kan du sejle på dækket som erhvervsfisker. 

Derudover kan du sejle som fører på fiskeskibe op til 9 meter i længde.

Hvis du vil mønstre som bedstemand i fiskeskibe og vil optjene fartstid som bedstemand, skal du huske at få udstedt et sønæringsbevis som bedstemand i fiskeskibe.

Ydermere giver dit blå bevis, suppleret med kursus i brandbekæmpelse i skibe, ret til at mønstre som ubefaren skibsassistent.

Når du skal sejle i en stilling, der kræver et sønæringsbevis, er det vigtigt at du får udstedt dit sønæringsbevis, før du står til søs efter endt uddannelse.
Det kan have store konsekvenser for dig, dine kolleger og din arbejdsgiver, hvis du ikke har et gyldigt bevis.

Hvis der sker et uheld eller skibet havarerer, og besætningen ikke har deres papirer i orden, dækker forsikringen ikke.

At sejle uden sønæringsbevis er også ulovligt og kan sidestilles med at køre bil uden kørekort. Overtrædelse kan medføre politianmeldelse og bødestraf.

 

Du kan se alle de oplysninger, vi har om dig i vores app, My Maritime. App'en findes både til IOS og Android.

Dine beviser kan vises i app'en, men vi er ikke 100% digitale endnu, så du skal stadig have dit fysiske bevis med, når du står til søs.
Du kan ikke søge om udstedelse af beviser i app'en. Det skal du gøre på selvbetjeningen.

Gå til vejledning om app'en

Du kan logge ind på vores selvbetjening via vores hjemmeside.
Du logger ind med dit MitID.

På selvbetjeningen kan du opdatere din profil, uploade dit billede, trække dit CV ud, opdatere og dokumentere din fartstid og søge om udstedelse af beviser.

Du kan se alle de oplysninger, vi har om dig i selvbetjeningen.
Du kan ikke uploade dokumenter i selvbetjeningen, f.eks. hvis du har et kursusbevis, du gerne vil lægge ind. Det er som udgangspunkt kursusudbyderen der skal indberette dine kurser og eksaminer.
Du kan kun uploade dokumenter i forbindelse med en ansøgning.

Gå til vejledning om selvbetjeningen

Vi har i øjeblikket en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 5 hverdage, men husk altid at søge i god tid.

Efter ansøgning modtager du en e-mail med kvittering for din betaling, bekræftelse på at ansøgningen er modtaget og dit sagsnummer.

Hvis du har spørgsmål eller skal sende yderligere dokumentation til din sag, kan du besvare den e-mail, du har modtaget med dit sagsnummer.

Du kan også til enhver tid, følge status på dine ansøgninger, i vores selvbetjening og app.

Du skal have et gyldigt GMDSS-radiobevis for at kunne få udstedt sønæringsbevis som navigatør i handelsskibe.

For at få udstedt sønæringsbevis som bedstemand, styrmand eller skipper i fiskeskibe, skal du minimum have et LRC radiobevis.

For at kunne få udstedt et sønæringsbevis, skal du være i besiddelse af et gyldigt sundhedsbevis, hvor du er blevet erklæret egnet til skibstjeneste.

Navigatører skal være skikket til udkig.

Sundhedsbeviser accepteres fra lande der har implementeret STCW-konventionen og ratificeret MLC.

Husk at der er udløbsdato på dit sundhedsbevis. 
Du kan få foretaget en ny lægeundersøgelse til fornyelse af dit sundhedsbevis, når der er under 6 måneder til dit sundhedsbevis udløber.

De forskellige beviser, som du skal have, udstedes hver for sig.

Det skyldes, at nogle beviser udløber og skal fornyes, mens andre er uden udløbsdato.

Et eksempel:

Duelighedsbevis i motorpasning.
Dette bevis er uden udløbsdato og skal derfor kun udstedes én gang.
Hvis vi laver påtegning på f.eks. et sønæringsbevis som bedstemand i fiskeskibe til at inkluderer duelighedsbevis i motorpasning, vil dette kursus få samme udløbsdato som sønæringsbeviset, og skal derfor fornyes hvert 5. år. 
Dette vil medføre unødvendige udgifter til nye kurser for dig. 

 

De fleste sønærings- og kvalifikationsbeviser udløber 5 år efter udstedelse.
Udløbsdatoen står på beviset.

Du skal huske at søge om fornyelse af dine beviser INDEN de udløber. Du får en påmindelse fra os to gange op til udløb af dit bevis.
Vi anbefaler at du søger om fornyelse, når du får den første påmindelse. 
HUSK det er altid dit ansvar at dine beviser er opdateret.

Nogle beviser er uden udløb, og skal bare udstedes en enkelt gang.
Dette gælder bl.a. Skibskok, LRC, vagtholdsbevis, befaren og ubefaren skibsassistent samt duelighedsbevis i motorpasning.

Du skal registrere din fartstid og dokumentere den i vores selvbetjening eller app.

Når du registrerer din fartstid, skal du indtaste den effektive fartstid. Dvs. det antal dage du har været om bord.
Hvis du sejler fast på det samme skib i længere tid f.eks. 1 år, men ikke har været ombord i hele perioden, kan du nøjes med at oprette en enkelt fartstidsregistrering for det pågældende år. MEN så skal du huske, kun at indtaste det antal dage, du faktisk har været ombord. F.eks. 180 dages effektiv fartstid.

Du kan dokumentere din fartstid på 3 måder:

1: Når du har registreret din fartstid, kan du sende en elektronisk anmodning til dit rederi, om at godkende din fartstid. Det gør du via selvbetjeningen eller app'en.
Dit rederi skal godkende din fartstid indenfor 14 dage, så det er en god ide, at tjekke på forhånd, hvem hos dit rederi du skal sende til.

2: Du kan få din fartstid registreret i din søfartsbog og uploade billeder af din søfartsbog som dokumentation.
Husk at din søfartsbog skal være udfyldt korrekt med den effektive fartstid og korrekt stillingsbetegnelse. Det er dit ansvar, at tjekke, at din skibsfører udfylder bogen korrekt og stille spørgsmål, hvis du er i tvivl.

3: Du kan bede dit rederi om at udfylde en fartstidserklæring for dine udmønstringer. Du kan så uploade et billede af fartstidserklæringen når du udfylder din ansøgning.
Det er vigtigt at fartstidserklæringen dokumenterer den effektive fartstid. Du kan finde en formular til fartstidserklaringen her.

BEMÆRK at vi ikke behandler din fartstid, før vi har modtaget en ansøgning om udstedelse af bevis.
Det vil sige, at din fartstid kan ligge i systemet som "oprettet" eller "dokumenteret" i lang tid, inden den bliver godkendt. 

På selvbetjeningen er der en fartstidsoptæller. Den tæller kun godkendt fartstid, ikke fartstid, der står som oprettet eller dokumenteret.

 

Hvis du mister dit bevis, skal du søge om at få udstedt et nyt.
Det koster 855 kr. for et nyt bevis, så pas på dine beviser.

Hvis du mister dine eksamens- og kursusbeviser og gerne vil have en kopi, skal du henvende dig til den skole, hvor du har taget uddannelsen/kurset.

Sønæringsbeviser og kvalifikationsbeviser koster 855 kr., som du betaler i selvbetjeningen, når du bestiller dit bevis.

Du kan altid ringe til Søfartsstyrelsens afdeling for Søfarende og Certifikater (SOC) på 72 19 60 15 eller du kan skrive til os på bevis@dma.dk.

Alle reglerne om beviser kan virke uoverskuelige, når man er ny. Så hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål på vores hjemmeside, så ring eller skriv.

-

Når du skriver til os på mail, bedes du undlade at anføre personfølsomme oplysninger, såsom CPR-nummer, da forbindelsen ikke er krypteret. Det er tilstrækkeligt at oplyse dit fulde navn og fødselsdato.
Hvis du indsender dokumentation på mail hvor dit CPR-nummer fremgår, bør du dække de sidste 4 cifre.
Du er også velkommen til at svare på e-boks, cvr: 29831610.

MY MARITIME for søfarende

Med My Maritime har du alle funktioner ved hånden, når du er på farten og alle dine data og fartstid samlet ét sted.

 

 

Kontakt

Beviser
Søfarende og certifikater