Batteri, LNG og olie

Regeringen prioriterer beskyttelsen af havmiljøet højt, og der er i de senere år udfoldet betydelige bestræbelser for at forbedre forholdene i forbindelse med transport af flydende last i de danske farvande.

Batteridrift af skibe

Læs om retningslinjerne for batteriinstallationer til drift af skibe samt de risici, der bør overvejes i relation hertil.

Batteridrift af skibe

LNG - oversigt over regler

Læs om de forhold der skal overvejes, når der ansøges om bunkring og etablering af bunkringsanlæg for LNG i Danmark.

LNG - oversigt over regler

Olieskadeerstatning

IOPC-fondene stiller sikkerhed, når der sker et olieudslip. Læs om fondene her.

Olieskadeerstatning

Overførsel af lastolie

STS-operationer er omfattet af en række bestemmelser. Se mere om forholdene omkring STS-operationer.

Overførsel af lastolie

Kontakt

Maritim regulering og jura