Det maritime sektorsamarbejde med Kenya

Danmark har samarbejdet med Kenya siden landets uafhængighed i 1963, og det danske engagement er nu ved at blive udvidet inden for det maritime område.

Søfartsstyrelsen arbejder på at igangsætte et strategisk sektorsamarbejde med Kenya. Kenya spiller en vigtig og aktiv rolle som regional transportkorridor og økonomisk center i Østafrika og på Afrikas Horn. Vækstpotentialet er stort, og danske skibe laster og losser råvarer, olie og fødevarer i Kenyas primære havn, Mombasa, mere end 200 gange om året.

Hovedparten af Kenyas import og eksport foregår via havnen i Mombasa. Udviklingen af transportkæderne fra sø til land er derfor en afgørende forudsætning for at understøtte den økonomiske udvikling i Kenya ved at effektivisere transportkæderne og få bugt med flaskehalse, der skaber handelshindringer.

I 2021 underskrev den danske og kenyanske regering et forståelsespapir (MoU), hvor parterne blev enige om at samarbejde på en række områder herunder ift. maritim uddannelse og træning, maritim sikkerhed, beskyttelse af havmiljøet og håndtering af klimaforandringerne. Samarbejdet er ved at blive yderligere konkretiseret i dialog med myndighederne i Kenya.

Kontakt hos ambassaden

Nina Rasmussen
Sektorrådgiver

Kontakt hos Søfartsstyrelsen

Teddy Henrik Becher
Maritim Erhvervs- og Vækstpolitik