Maritime uddannelser

Når du vil dygtiggøre dig gennem kurser og uddannelser, er det vigtigt at vide, hvor du skal henvende dig. Ansvaret for de maritime uddannelser og kurser er fordelt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser og Søfartsstyrelsen.

Overordnet set kan man sige, at ansvaret for de længerevarende maritime uddannelser er placeret i Styrelsen for Videregående Uddannelser, og ansvaret for de korte maritime kurser er placeret i Søfartsstyrelsen.

Hvem har ansvaret for hvad?

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

  • Uddannelsesbekendtgørelser, uddannelsesplaner, vejledninger og uddannelsesbøger
  • Tilsynet med de maritime uddannelser, herunder skoleskibene Danmark og Georg Stage
  • Uddannelsesrådet for de maritime uddannelser
  • Praktikpladstilskud til rederier samt uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser.

Oversigt over de maritime uddannelsesinstitutioner og uddannelser

Har du spørgsmål om de maritime uddannelser, for eksempel om optagekrav, skal du henvende dig til Styrelsen for Videregående Uddannelser:

Styrelsen for de Videregående uddannelser - Maritime uddannelser

Søfartsstyrelsen

  • Forpligtigelser i henhold til STCW
  • Sønærings- og kvalifikationsbeviser
  • Maritime kurser, omhandlende eksempelvis radio, søsikkerhed, simulatortræning og tankskibssikkerhed
  • Fritidssejleruddannelserne
  • Erhvervsdykkeruddannelsen
  • Lovpligtige kurser inden for sygdomsbehandling til søs

Maritime kurser

Under punkterne "Uddannelsesplaner" og "Skole- og kursusgodkendelser" kan du se en oversigt over kurser og hvilke kursusudbydere, der er godkendt af Søfartsstyrelsen.

Bliv godkendt som kursusudbyder

For at blive godkendt som kursusudbyder, skal virksomheden blandt andet have et kvalitetsstyringssystem, som skal sikre, at de læringsmæssige mål for kursusaktiviteten bliver opfyldt.

Læs mere om godkendelsen i Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring af maritime kursusudbydere, kurser og prøver (retsinformation.dk)

Kontakt

Sikre Skibe