International Maritime Organization

Danmark arbejder for regulering, der sikrer lige konkurrencevilkår for alle landes rederier, samtidig med at skibsfarten hele tiden skal blive renere og mere sikker. Det sker gennem samarbejde med de øvrige søfartsnationer i International Maritime Organization (IMO).

Globale regler til et globalt erhverv

IMO er den organisation under FN, som tager sig af internationale forhold på søfartsområdet. I IMO forhandler og vedtager medlemslandene internationale regler for blandt andet at fremme sikkerhed til søs, miljøbeskyttelse og facilitering af maritim godstransport. Andre regler vedrører juridiske forhold vedrørende ansvar, erstatning og forsikringspligt ved forureningsskader som følge af olieudslip, vragfjernelse og en række andre områder.

Om IMO

IMO drøfter og vedtager forslag fra medlemslandene. Dyk ned i IMO's arbejde og organisationens opbygning.

Om IMO

IMO Council

Danmark genopstiller til Rådet i FN's Søfartsorganisation (IMO Council) for perioden 2024-2025.

IMO Council

Internationale konventioner

Find informationer om de internationale konventioner, som medlemslandene har vedtaget i IMO.

Internationale konventioner