Formularer og blanketter

Dette er en oversigt over formularer og blanketter til brug for anmeldelser til DSRG, når underskriver er fritaget for anmeldelse med digital signatur i DSRG og ikke har udstedt fuldmagt. Oversigten indeholder endvidere blanketter til brug for anmeldelse, som ikke kan ske digitalt i DSRG, fordi systemet ikke understøtter anmeldelsen.

Blanketterne kan findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Desværre har det ikke været muligt at få udfærdiget nye blanketter til brug for papiranmeldelser efter overgang til digital skibsregistrering. Nye blanketter er under udarbejdelse og vil hurtigst muligt blive lagt på hjemmesiden. Indtil det er sket kan de hidtidige blanketter anvendes. Der er imidlertid forhold, hvortil der skal anvendes blanketter, men hvor der ikke findes gamle blanketter. I den situation, bedes du kontakte skibsregistret.

Blanketterne under punkt 2 kan alle underskrives med digital signatur.

Alle blanketterne kan også udskrives og underskrives med original underskrift. Når blanketterne under 2 skal udskrives, så husk i blanketten at markere, at der ikke underskrives med digital signatur.

Blanketterne kan findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

1. Formularer med rettigheder

Adkomst

Pant

  • 4) Ejerpantebrev med Almindelige Betingelser Ejerpantebrev B5
  • 5) Underpant i ejerpantebrev
  • 6) Pantebrev med Almindelige Betingelser Pantebrev i skib B3
  • 7) Skadesløsbrev med Almindelige Betingelser Skadesløsbrev B4
  • 8) Indekspantebrev med Almindelige Betingelser
  • 9) Allonge til allerede registreret pantedokument

Rådighedsindskrænkning

  • 10) Rådighedsindskrænkning

2. Blanketter

Anmeldelser vedrørende skib

Optagelse eller registerskift

Udslettelse af skib

Bareboat-registrering

Anmeldelser vedrørende dansk rederi som ejer af skib

Anmeldelser vedrørende udenlandsk rederi som ejer af skib

Blanketter til brug for anmeldelser, som ikke understøttes i DSRG

Blanketter som kan anvendes

  • 25) Fuldmagts formular. Blanketten kan underskrives med digital signatur på Virk.dk

 

Kontakt

Skibsregistret