Obligatoriske skibsmeldesystemer (MSRS) og skibstrafiktjenester (VTS)

I Danmark er der to obligatoriske skibsmeldesystemer og tre skibstrafiktjenester. Skibsmeldesystemer og skibstrafiktjenester er sejladssikkerhedsmæssige foranstaltninger, som blandt andet har til formål at bidrage til sikkerheden til søs, sikker og effektiv sejlads, samt beskyttelse af havmiljøet.

BELTREP og SOUNDREP

I Danmark er der to skibsmeldesystemer, som er godkendte af FN’s Søfartsorganisation, IMO – BELTREP og SOUNDREP. Det er obligatorisk for skibe af en bestemt størrelse at indberette bestemte informationer til skibsmeldesystemerne BELTREP og SOUNDREP.

De obligatoriske skibsmeldesystemer BELTREP og SOUNDREP drives til dagligt af de døgnbemandet skibstrafiktjenester VTS Storebælt og VTS Øresund.

Du kan læse nærmere om skibsmeldesystemerne BELTREP og SOUNDREP, og kravene hertil på følgende bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt

Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet SOUNDREP og om melding ved passage af Drodgen gravede rende for skibe hvis højde overstiger 35 meter

Skibstrafiktjeneste i Femern Bælt

Herudover er der etableret en midlertidig og frivillig skibstrafiktjeneste i Femern Bælt i forbindelse med etableringen af Femern Bælt-forbindelsen. Søværnskommandoen under Forsvarskommandoen driver de danske skibstrafiktjenester i Storebælt, Øresund og Femern Bælt.

Du kan læse nærmere om skibstrafiktjenesten VTS Fehmarnbelt her

Kontakt

Sikre Farvande

Kontakt

Maritim regulering og jura

Forsvarets Vessel Traffic Service

Du kan læse nærmere om de tre skibstrafiktjenester og deres kontaktinformationer på Forsvarets hjemmeside:

Forsvarets Vessel Traffic Service

Vejledning om VTS