Beskrivelse af kursuscenter

Center for det Maritime Sundhedsvæsen (CMS) er en del af Søfartsstyrelsen og har til huse på Fanø, Vestervejen 1 i Nordby.

Vi afholder kurser i sygdomsbehandling for danske og udenlandske sømænd fra både handels- og fiskeriflåden.

Desuden afholder vi individuelt tilrettelagte kurser, f.eks. førstehjælpskurser med maritimt indhold.

CMS er videns- og kompetencecenter inden for det maritime-medicinske område. Vi sagsbehandler eksempelvis dispensationer og står til rådighed med vejledning og svar på spørgsmål fra erhvervet.

CMS har en vision om at skabe verdens bedste maritime sundhedsvæsen og er det første sted i verden, hvor sømænd undervises med simulationspatienter.

Vores vision - CMS

Center for det Maritime Sundhedsvæsen har visionen om, at være førende i verden på det maritim medicinske område.

Søfartsstyrelsen har skabt et sammenhængende maritimt sundhedsvæsen, der ikke eksistere andre steder i verden.

Sammenhængen faciliteres af det Maritime Sundhedsvæsen i samarbejde med Radio Medical Danmark og Center For Maritim Sundhed og Samfund.

Mød vores medarbejdere

Torben Leth, Centerleder 

 • Ledelse og organisationsudvikling
 • Maritim Medicin og maritimmedicinske uddannelser
 • Dansk og international lovgivning om Maritim Sundhed og uddannelser

Maiken Julie Søndergaard, Instruktionssygeplejerske

 • Undervisning af sygdomsbehandlere
 • Kvalitetssikring 
 • Udvikling af kurser

Mette Holm Schmidt, afdelingssygeplejerske

 • Undervisning af sygdomsbehandlere
 • Sagsbehandler
 • Kvalitetssikring
 • Tillidsmand
 • E-learning

Magnus Kristian Kristensen, instruktionssygeplejerske

 • Undervisning af sygdomsbehandlere
 • Hjemmeside og medier
 • It og simulation 

Hanne Pontoppidan, afdelingssygeplejerske

 • Undervisning af sygdomsbehandlere
 • Ekstern supervision
 • Radio Medical onboarding
 • E-learning

Michael Lund Nielsen, oversygeplejerske

 • Undervisning af sygdomsbehandlere
 • Medicinkister
 • Medicinsk simulation
 • Teknisk Forskrift
 • Sagsbehandling
 • Radio Medical 

Anne Fuglsig Weltz Straarup, afdelingssygeplejerske 

 • Undervisning af sygdomsbehandlere
 • Evalueringer
 • Udvikling af kurser

Ketty Nielsen, overassistent

 • Sekretariatsarbejde
 • Arbejdsmiljø-/sikkerhedsrepræsentant
 • Kundebetjening

Tove Lütztøft, overassistent

 • Sekretariatsarbejde
 • Kundebetjening
 • Førstehjælpsinstruktør

Jørgen Houe Olesen, pedel

 • Vedligeholdelse af udstyr og bygninger

Find vej til CMS fra København

Find vej til CMS fra Billund

Kontakt

Center for det Maritime Sundhedsvæsen
Vestervejen 1 - 6720 Nordby, Fanø
Sikre skibe
Senest opdateret 06-12-2022