Regler og cirkulærer

Cirkulærer

Søfartsstyrelsen har udstedt en række cirkulærer, som giver en mere uddybende forklaring på, hvordan en bestemt regel skal forstås.

Cirkulærer

Regler og bekendtgørelser

Søfartsstyrelsen har ansvaret for love og bekendtgørelser om søsikkerhed, tekniske forskrifter, maritim arbejds- og socialret (søfartssociale forhold) samt skibsregistrering.

Regler og bekendtgørelser

EU-lovgivningen

Se relevante EU-love for søfart.

EU lovgivningen på søfartsområdet

Love Grønland og Færøerne

Se relevante love og bekendtgørelser for søfart i Grønland og Fæøerne.

Love & bekendtgørelser Grønland og Færøerne