Vækst og rammevilkår

​​Her finder du information om, hvordan Søfartsstyrelsen arbejder med forskellige vækstindsatser for at understøtte vækst i Det Blå Danmark. Du kan også læse om rammevilkår for skibsfarten. Endelig kan du blive klogere på Søfartsstyrelsens internationale arbejde i blandt andet IMO, EU og CSG.

EU

EU er det vigtigste regionale forum for dansk skibsfart, og Søfartsstyrelsen arbejder EU-strategisk med at sikre de bedste betingelser for dansk skibsfart.

EU
Brexit - Søfarten
EU’s Østersøstrategi

Havplan

Danmarks første havplan skal fastsætte, hvilke havområder der kan bidrage til en bæredygtig udvikling af energisektoren til søs, søtransport, fiskeri og akvakultur, indvinding af råstoffer på havet og bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøet.

Havplan

International Maritime Organization

IMO er den FN-organisation, som tager sig af internationale forhold på søfartsområdet.

Om IMO
Internationale konventioner

International skibsfartspolitik

Dansk søfart spiller en betydelig rolle på den globale scene, og gennem en række internationale fora og bilaterale samarbejdsrelationer søger Søfartsstyrelsen at fremme danske interesser.

International skibsfartspolitik
Maritime samarbejdsaftaler
Consultative Shipping Group

Maritim digitalisering

I disse år er der stort fokus på udviklingen af nye skibsteknologier, og ikke mindst på udnyttelsen af digitale muligheder.

Fokus på autonome skibe
Regulering og rapporter om maritim teknologi
Testaktiviteter i Danmark
Vejledning til test af maritime teknologier

Maritim erhvervspolitik

Formålet med det maritime erhvervspolitiske arbejde er at understøtte den danske maritime klynge for at sikre vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark.

Maritim erhvervspolitik
Det Blå Danmark

Maritime sanktioner

Det internationale samfund kan vedtage sanktioner mod et land, hvis landet overtræder internationale konventioner og aftaler. Læs her hvilke sanktioner, der er gældende.

Generelt om sanktioner på det maritime område
Sanktioner mod Rusland og Belarus
Salg af tankskibe
Øvrige sanktioner
Registrering af salg af olietankere

Myndighedssamarbejde

Søfartsstyrelsen samarbejder med Kina, Ghana og Kenya om at fremme bæredygtig udvikling.

Myndighedssamarbejde
Sektorsamarbejde med Ghana
Sektorsamarbejde med Kenya
Sektorsamarbejde med Kina

Rammevilkår

Skibsfart er i særlig grad et globaliseret erhverv, og internationalt konkurrencedygtige rammevilkår er afgørende for at sikre fortsat vækst i den danske handelsflåde.

Økonomiske rammevilkår
Generelle rammevilkår

Regler & cirkulærer

Søfartsstyrelsen har ansvaret for love og bekendtgørelser om søsikkerhed, tekniske forskrifter, maritim arbejds- og socialret (søfartssociale forhold) samt skibsregistrering.

Cirkulærer
Regler og bekendtgørelser
EU lovgivningen på søfartsområdet
Love & bekendtgørelser Grønland og Færøerne

Vækst i Det Blå Danmark

Søfartsstyrelsen arbejder med forskellige vækstindsatser, der skal understøtte den danske maritime klynge og sikre vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark.

Vækst i Det Blå Danmark
Vækstplan for Det Blå Danmark 2018
Vækstteamet for Det Blå Danmark 2016

DMA Regulatory Future Lab

Med DMA Regulatory Future Lab introduceres en ny ramme for arbejdet med at godkende nye innovative løsninger. 

DMA Regulatory Future Lab