Arktis

Skib ved arktis
Skib ved Arktis

​​​Skibstrafikken i farvandene omkring Grønland er stigende. Klimaforandringerne i Arktis medfører en tilbagetrækning af isen - særligt i sommerhalvåret. Det giver en stigende interesse for at besøge områder i Grønland med krydstogtskibe – områder, som det for få år siden ikke var muligt at sejle i.

Samtidig med at klimaforandringerne muliggør øget sejladsaktivitet i området, har der været en øget interesse for at kunne udnytte de ressourcer, som findes i de arktiske egne.

Isens tilbagetrækning i Arktis åbner også muligheden for nye skibsruter gennem nordøst- og nordvestpassagen. Det vil forkorte afstanden ved søtransport af varer mellem Europa og Asien markant. De seneste prognoser for klimaforandringer tyder på, at det i fremtiden vil være muligt at bruge de nye ruter i sommermånederne. Uanset klimaforandringerne vil de arktiske farvande imidlertid stadig være udsat for vejrforhold, der stiller særlige krav til de skibe, der sejler i disse områder. Tilstedeværelsen af is, lave temperaturer og ekstremt vejr vil fortsat betyde, at der skal tages hensyn.​

Grønlands kystlinje er på ca. 44.000 kilometer. Kystlinjen er som i andre arktiske lande tyndt befolket og har en begrænset infrastruktur til rådighed.

Det er derfor afgørende, at der sættes ind med forebyggende initiativer for at sikre sejladssikkerheden. Ikke mindst for krydstogtskibe, som sejler med mange passagerer, er det nødvendigt at indføre forebyggende initiativer. 

I dialog med Grønland

For at styrke sejladssikkerheden i grønlandske farvande er Søfartsstyrelsen i løbende dialog med Grønlands Selvstyre om nye tiltag og initiativer. Sejladssikkerheden er også på dagsordenen i Arktisk Råd, hvor en arbejdsgruppe blandt andet undersøger mulighederne for at styrke samarbejdet blandt de arktiske stater om blandt andet informations- og erfaringsudveksling.

Lodspligt i Grønland

Skibe med flere end 250 passagerer om bord skal ved sejlads på det indre og det ydre territorialfarvand ved Grønland (dvs. ud til 3 sømil fra basislinjen) benytte lods, der er certificeret til at lodse i det pågældende område.

Læs mere om Lodspligt i Grønland

IMO's polarkode

IMO's polarkode trådte i kraft i januar 2017. Polarkoden stiller krav til de underlagte skibes konstruktion, stabilitet, udstyr, sejladsplanlægning samt uddannelse, træning af besætningen m.m.

Polarkoden indeholder desuden regler for beskyttelse af den sårbare natur i polarområdet, Disse regler er beskrevet i det afsnit, der omhandler miljøregler.

For danske skibe er reglerne i polarkoden sat i kraft ved "Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v."

ArcticInfo Grønland

For at højne sejladssikkerheden i Arktis har Søfartsstyrelsen taget initiativ til at udvikle ArcticInfo (tidligere kendt som ArcticWeb). ArcticInfo er en webapplikation, der samler og præsenterer relevante informationer til dig, der sejler i farvande i arktiske områder, herunder grønlandske farvande.

ArcticInfo drives i dag af Kystverket i Norge. Søfartsstyrelsen er dataleverandør og partner.

Læs mere på ArcticInfos hjemmeside

Kontakt

Sikre Farvande