Passagersejlads med op til 12 personer

Hvis du udlejer fartøjer med fører eller medtager passagerer på en sejlads vil disse aktiviteter gå under betegnelsen erhvervssejlads.

Udlejning af fartøjer med fører eller passagersejlads kan ske i mange forskellige former, eksempelvis:

  • Medtagning af passagerer i forbindelse med endagsfisketure
  • Guidet ro-, kajak- eller kanotur i åer, søer, fjorde m.v.
  • I forbindelse med vandski
  • Havnerundfart i mindre fartøjer
  • Sejlads på tømmerflåder – og lignende sejlads
  • Eventsejlads, såsom RIB, turistture i sejlbåde osv.

Regler for sejlads i forbindelse med diverse aktiviteter

Hvis fartøjet medtager op til 12 passagerer og hvis det anvendes til erhvervsmæssig sammenhæng som det fremgår af definitionen ovenfor er du omfattet af reglerne for sejlads med op til 12 passagerer.

Det betyder blandt andet, at du som forestår sejladsen, skal arbejde indgående med at sikre, at den foregår sikkert. Det sker blandt andet ved at udarbejde en sikkerhedsinstruks. Desuden kan der være krav til fartøjet, uddannelse og beviser. Det afhænger dog af fartøjets størrelse.

Medtager du mere end 12 passagerer, vil der gælde yderligere regler.

Er foreninger/klubber omfattet af reglerne?

Foreninger/klubbers, fx sejlklubbers, aktivitet kan også være omfattet af reglerne for erhvervsmæssig sejlads.

Det er overordnet sejladsaktiviteten, der er styrende for, hvilke regler der gælder. Det vil sige, at hvis I som forening eller klub udlejer fartøjer med fører til eksempelvis et teambuildingarrangement, vil det være jer, der har ejerskabet for sejladsen, og dermed ansvaret for udarbejde sikkerhedsinstrukser m.v.

Udlejer I til gengæld foreningens/klubbens fartøjer uden fører til en efterskole, vil det være efterskolen, der har ejerskabet af sejladsen, og dermed ansvaret for at udarbejde sikkerhedsinstrukser m.v.

Er der tale om søspejderne under Det Danske Spejderkorps eller FDF, om ro-, kano-, kajak-, sejl- og vandskiklubber, som er organiseret under Danmarks Idrætsforbund, der laver aktiviteter til egne medlemmer vil I ikke være omfattet af reglerne for erhvervsmæssig sejlads.

Det samme gælder for en række aktiviteter, hvor I som udgangspunkt modtager betaling for omkostningerne ved sejladsen. Dette kan fx være i forbindelse med sociale arrangementer for klubbens medlemmer, frivillige og andre interessenter eller hvis I som sejlklub eksempelvis arrangerer sejlads i forbindelse med jubilæer eller åbent hus med markedsføring af klubben for øje.

Dog vil I som klub eller forening have ansvaret for fartøjernes stand og udstyrets tilstedeværelse og stand.

Eksemplerne er ikke udtømmende, hvorfor der kan forekomme tvivlstilfælde. I det tilfælde træffer Søfartsstyrelsen afgørelse om, hvorvidt fartøjet er omfattet af reglerne eller ej.

FAQ for passagersejlads

Læs svar på de mest almindelige spørgsmål i forbindelse med passagersejlads med maks 12 passagerer.

FAQ for passagersejlads

Krav (passagersejlads)

På denne side har vi samlet information om de krav, der er til fartøjets konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater, samt krav til eksempelvis lærere, der tager elever med på kanotur.

Krav (passagersejlads)

RIB-både

Her på siden har vi lavet en oversigt over RIB-både, der er godkendte af Søfartsstyrelsen til sejlads med passagerer.

RIB-både

Sikkerhedsinstruks (passagersejlads)

For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af ”godt sømandskab”. Således skal alle tage ansvar og bruge deres sunde fornuft.

Sikkerhedsinstruks (passagersejlads)

Syn af fartøj (passagersejlads)

Hvis dit fartøj skal synes, skal det ske med bestemte intervaller. Hvem, der udfører synet og hvordan det bliver gjort, afhænger blandt andet af fartøjets størrelse.

Syn af fartøj (passagersejlads)