Duelighedsbevis

Beviser og certifikater Fritid Regler og love Sikkerhed Uddannelse

​​​Har du et fritidsfartøj, eller tænker du på at købe et? Så er det en god ide at tage en duelighedsprøve. Den klæder dig på til at sejle forsvarligt og giver dig viden om, hvordan du varetager sikkerheden til søs om bord på dit fritidsfartøj.

Tager du en duelighedsprøve, får du de nødvendige basiskompetencer, der betyder, at du forsvarligt kan manøvrere de fleste fritidsfartøjer.

Duelighedsprøven er adgangsgivende til yachtskipperprøven af 3. grad.

Med sønæringsbeviset Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere, må du sejle som styrmand, sammen med en Yachtskipper af 3. eller 1. grad, på fritidsfartøjer mellem 15 og 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster.
Gyldigt sønæringsbevis giver desuden ret til at føre speedbåd, og med sønæringsbeviset, behøver man ikke også at have speedbådsbevis.

Føreren af fritidsfartøjer mellem 15 og 24 meter, skal have sønæringsbevis som yachtskipper.

Hvordan opnår man et duelighedsbevis?

Du opnår sønæringsbeviset duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere ved at bestå duelighedsprøven til fritidssejlere.
Prøven består af en teoretisk og praktisk delprøve. Når du har bestået en delprøve, eller den samlede prøve, vil du få udleveret et prøvebevis som dokumentation af den godkendte udbyder.

Prøven skal fastslå, at du kan fungere sikkerhedsmæssigt forsvarligt som styrmand i større fritidsfartøjer og varetage sikkerheden for eget fartøj og personer om bord under hensyntagen til omgivelserne, og omfatter bl.a. søvejsregler, terrestrisk navigation, sikkerhed til søs, forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer samt beskyttelse af havmiljøet.

Du kan få undervisning i sejlklubber og på aftenskoler, og de godkendte udbydere afholder prøven. Du skal derfor kontakte en godkendt udbyder for at tilmelde dig prøven.
Spørgsmål vedrørende duelighedsprøve og uddannelse rettes til de godkendte udbydere.

Sønæringsbeviset duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere

Til din ansøgning om sønæringsbevis skal du have en gyldig syns- og høreprøveattest for fritidssejlere.
Kun godkendte søfartslæger​ kan udstede Syns- og høreprøveattest for fritidssejlere, alternativt en dansk speciallæge i oftalmologi.

Når du har bestået din duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere, er myndig og ikke under værgemål, samt har en gyldig syns- og høreprøve, kan du søge om sønæringsbevis hos Søfartsstyrelsen.
Har du bestået en speedbådsprøve, kan denne udgøre den praktiske delprøve, ved ansøgning om sønæringsbevis.

Når du søger, skal du have dit MitID og betalingskort klar. Et bevis koster 855 kroner.

Søg om sønæringsbevis

Plastickort for duelighedsprøve ophører

Der udstedes ikke længere nye plastickort betegnet duelighedsbevis, med rettigheder til at føre fritidsfartøjer under 15 meter, herunder speedbåd.

Dette skyldes at duelighedsbeviset alene er et sønæringsbevis til fritidsfartøjer mellem 15 og 24 meter.
Der findes ikke noget duelighedsbevis til fritidsfartøjer under 15 meter, da der ikke er noget krav om bevis i disse fartøjer, eks. sejlbåde. Der er kun beviskrav til speedbåde, vandscootere og lignende fartøjer.

Duelighedsprøven er fortsat en rigtig god måde for fritidssejlere, at erhverve sig gode kompetencer til at færdes sikkert på vandet, også i fritidsfartøjer hvor der ikke er noget krav om bevis.

Med en duelighedsprøve, kan man stadig få udstedt speedbådsbevis, der giver de samme rettigheder, til fritidsfartøjer under 15 meter, som nu ikke længere gives i plastickort format for en duelighedsprøve.