Søfarende på danske skibe

Se antal søfarende på skibe, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister.

Her kan du se den årlige opgørelse over søfarende på skibe, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)​.

Tallene for mønstrede personer på skibe i DIS er baseret på rederiernes indberetning til Danske Rederier, for én udvalgt dato, én gang årligt.

Variation i tallene kan blandt andet skyldes ændringer i sammensætningen af skibstyperne i DIS samt deres beskæftigelse på indberetningsdagen.

Variationen kan også skyldes at der er dele af DIS-flåden der oplever større eller mindre beskæftigelse, end i de foregående år, som kan have indflydelse på størrelsen af besætningerne.

Opgørelserne fra 2017 og frem adskiller sig i forhold til tidligere opgørelser, til og med 2016, hvor tallene var opgjort på baggrund af indberetninger, de danske rederier havde foretaget for på- og afmønstringer af søfarende.

Opgørelserne er baseret på mange manuelle indberetninger, hvorfor der tages forbehold for unøjagtigheder i forhold til tastefejl, fejlindberetninger m.m.

 

2017-2023

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-2022