Danmarks havplan

Med havplanen indføres for første gang i Danmark en helhedsorienteret planlægning for det samlede danske havareal.

Danmark går således fra en tilgang, hvor havet er blevet anvendt ud fra et først-til-mølle princip til en langsigtet, tværsektoriel helhedsplanlægning for udvikling på havet, der gælder i de kommende 10 år.

Se havplanen her