Udstedelse af bevis

Har du mistet dit speedbådsbevis, duelighedsbevis eller SRC-certifikat?

Hvis du har mistet dit bevis, skal du bestille et nyt hos den godkendte udbyder, der har udstedt dit oprindelige bevis.

For udstedelse af beviser for prøver bestået efter 1. januar 2018, skal beviset udstedes hos den godkendte udbyder hvor prøven er afholdt.

Er du i tvivl om hvilken udbyder der har afholdt prøven, kan du kontakte os på telefon 72196019.

Søg om genudstedelse af fritidssejlerbeviser

Generel information om genudstedelse af fritidssejlerbeviser hos Søfartsstyrelsen

Genudstedelse af speedbådsbevis og duelighedsbevis koster 75 kroner. Genudstedelse af SRC-certifikat koster 180 kroner. Hvis vi ikke kan udstede et bevis til dig, vil betalingen blive refunderet.

Udstedelse af fritidssejlerbeviser

Dit første vandscooterbevis, speedbådsbevis, duelighedsbevis og SRC-certifikat udstedes og sendes af den godkendte udbyder, der har afholdt de prøver, du har bestået. Du afregner derfor betalingen for beviset med den godkendte udbyder.

​Du kan være kvalificeret til et fritidssejlerbevis, hvis du har opnået andre beviser af højere grad, fx et sønæringsbevis som navigatør eller et GMDSS-radiobevis. Hvis du har spørgsmål om dette, kan du kontakte fritid@dma.dk.

Ønsker du at ansøge om fritidssejlerbevis på baggrund af sønæringsbevis eller GMDSS-radiobevis, benyttes samme ansøgningsblanket som ved genudstedelse.

Søg om fritidssejlerbevis

Kontakt

Fritidssejlads