Udstedelse af bevis

Hvis du har mistet dit bevis, skal du bestille et nyt hos den godkendte udbyder, der har udstedt dit oprindelige bevis.

Er du i tvivl om hvilken udbyder der har afholdt prøven og dermed skal udstede dit bevis?

Du kan se dette på vores Søfarende Selvbetjening og My Maritime app, på siden "Beviser", under "fritidssejlerprøver". 

Udstedelse af fritidssejlerbeviser

Dit første vandscooterbevis, speedbådsbevis, duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere og SRC-certifikat udstedes og sendes af den godkendte udbyder, der har afholdt de prøver, du har bestået. Du afregner derfor betalingen for beviset med den godkendte udbyder.

​Du kan være kvalificeret til et fritidssejlerbevis, hvis du har opnået andre beviser af højere grad, f.eks. et sønæringsbevis som navigatør eller et GMDSS-radiobevis. Hvis du har spørgsmål om dette, kan du kontakte os.

Ønsker du at ansøge om fritidssejlerbevis på baggrund af sønæringsbevis eller GMDSS-radiobevis, eller har du mistet dit bevis oprindeligt udstedt af Søfartsstyrelsen, benyttes ansøgningsblanketten for genudstedelse.

Er du i tvivl om hvorvidt dit bevis skal udstedes af Søfartsstyrelsen, bedes du kontakte os inden du søger.

Genudstedelse af fritidssejlerbeviser hos Søfartsstyrelsen

Når du søger, skal du have dit MitID og betalingskort klar.

Genudstedelse af speedbådsbevis og bevis for bestået duelighedsprøve for fritidssejlere koster 75 kroner. SRC-certifikat koster 180 kroner.

Søg om genudstedelse