Sønæringsbevis

Et sønæringsbevis udstedes af Søfartsstyrelsen på baggrund af dine kvalifikationer og fartstid.

​Ansøg online om dine beviser

Du skal søge om beviser online. Det gælder førstegangsudstedelse, fornyelse, opgradering, generhvervelse, eller hvis dit bevis er bortkommet.

Før du søger, skal du huske at registrere og dokumentere din fartstid, i selvbetjening eller app.

Når du søger, skal du have dit NemID og betalingskort klar. Et bevis koster 855 kroner.

Gå til selvbetjening

Du skal for ansøgning om sønæringsbeviser vedhæfte et digitalt foto med ensfarvet baggrund, som følger reglerne for pasfoto.
I vores app, My Maritime, kan du tage dit eget billede og knytte til din profil, så det bliver nemt for dig, at søge om bevis med krav om foto.

Før du søger om bevis med fartstidskrav, skal du registrere og dokumentere din fartstid i vores selvbetjening, eller i app.

Begge steder har du også mulighed for at indhente en digital fartstidserklæring.

Gå til selvbetjening

Dokumentation accepteres i form af kopi/billede af søfartsbog.
Du kan i vores app, My Maritime, nemt og hurtigt tage et billede af din søfartsbog og uploade, når du afslutter din registrering.

Søfartsstyrelsens digitale fartstidserklæring er den nemmeste og hurtigste måde, at indhente en fartstidserklæring fra din arbejdsgiver.

Du finder videovejledning i både selvbetjeningen og app.

Her kan du læse mere om fartstid samt finde vejledninger til, hvordan du registrerer din fartstid.

Når du har bestået din eksamen på en af vores godkendte uddannelsesinstitutioner, skal du søge om dit bevis her.

Her kan du se, hvilken uddannelse der skal til et givet sønæringsbevis, samt hvilket bevis det i sidste ende kan føre til.
Derudover kan du se den højeste grad af bevis, der i sidste ende kan opnås på baggrund af den gennemførte uddannelse.

Det første sønæringsbevis, skal være udstedt senest 5 år efter udstedt eksamensbevis, ellers vil der kunne blive stillet supplerende krav, eks. prøvning af eksamen.

Eksamensbevis Sønæringsbevis Højeste grad af sønæringsbevis
Juniorofficerseksamen som skibsofficer Vagthavende maskinmester og vagthavende styrmand Vagthavende maskinmester og vagthavende styrmand
Seniorofficerseksamen (Skibsfører) Styrmand af 2. grad og Vagthavende maskinmester Skibsfører og Vagthavende maskinmester
Seniorofficerseksamen (Maskinchef) Vagthavende maskinmester og Vagthavende styrmand Skibsmaskinchef og Vagthavende styrmand
Seniorofficerseksamen (Skibschef) Vagthavende maskinmester og Styrmand af 2. grad Skibsfører og Skibsmaskinchef
Skibsførereksamen (professionsbachelor) Styrmand af 2. grad Skibsfører
Skibsførereksamen Styrmand af 2. grad Skibsfører
Sætteskippereksamen Styrmand af 3. grad Sætteskipper
Kystskippereksamen Styrmand af 4. grad Kystskipper
Fiskeskippereksamen af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Fiskeskipper af 1. grad
Fiskeskippereksamen af 3. grad Styrmand af 3. grad i fiskeskibe Fiskeskipper af 3. grad
Uddannelsen til Styrmand (erhvervsfiskere og skibsassistenter) Vagthavende styrmand Vagthavende styrmand
Uddannelsen til Styrmand (erhvervsfiskere og skibsassistenter) Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Styrmand af 1. grad i fiskeskibe
Maskinmestereksamen med maritime valgfag Vagthavende maskinmester Skibsmaskinchef
Skibsmaskinisteksamen Vagthavende maskinmester/Skibsmaskinist af 2. grad Skibsmaskinist af 1. grad
Radiouddannelsen Radiooperatør (GOC, ROC eller LRC) Radiooperatør (GOC, ROC eller LRC)
Uddannelsen til Skibskok Skibskok Skibskok

 

Inden der kan udstedes sønæringsbevis, skal de krævede STCW-genopfriskningskrav være opfyldt.

Du vil også kunne læse om øvrige krav til genopfriskning af kvalifikationer.

Du kan få fornyet dit sønæringsbevis, hvis du har mindst 12 måneders effektiv fartstid inden for de seneste 5 år eller 3 måneder inden for de seneste 6 måneder. Det skal vel at mærke være i en stilling, hvor du kan vedligeholde dit bevis.

Når du skal have fornyet dit sønæringsbevis, skal du kunne dokumentere genopfriskning af grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse​ med STCW-betegnelserne A-VI/1-1 og A-VI/1-2.

Søfarende med dual uddannelse, kan få sønæringsbevis som dual skibsofficer.

For at forny eller opgradere dette, skal der optjenes fartstid i en dual stilling ombord.
Hvis du ikke optjener fartstid i en dual stilling, optjenes fartstiden som navigatør eller maskinmester, og den krævede mængde fartstid følger dermed de almindelige krav for navigatør- og maskinmesterbeviser.

Har man bevis som dual, men ikke gør tjeneste som dual, eller optjener tilstrækkelig fartstid som navigatør eller maskinmester, vil man ikke kunne vedligeholde det duale bevis.

Hvis man udelukkende sejler som navigatør, vil man kunne vedligeholde den laveste grad som maskinmester, vagthavende maskinmester, i sit duale bevis.

Hvis man udelukkende sejler som maskinmester, vil man ikke kunne vedligeholde navigatørdelen af sit duale bevis.

Du skal have et gyldigt GMDSS-radiobevis for at kunne få udstedt sønæringsbevis som navigatør i handelsskibe.

Læs mere om radiobeviser her.

En søfarende kan få sønæringsbevis som skibskok når han/hun har gennemført uddannelsen som gastronom, specialet kok og enten

  •  har gennemført uddannelsen til skibskok eller
  • opfylder kravene for grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m. om personlige redningsteknikker, grundlæggende førstehjælp, personlig sikkerhed, omsorg for menneskeliv og miljø OG har erhvervet 12 måneders fartstid ved kabystjeneste i søgående skibe.

Desuden kræver det besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for tjenesten som skibskok.

Et sønæringsbevis som skibskok har ingen udløbsdato.

Du kan som fritidssejler søge om sønæringsbevis som yachtskipper af 1. eller 3. grad eller et duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere. Sønæringsbeviser til fritidssejlere finder anvendelse i fritidsfartøjer mellem 15 og 24 meter.

Du skal have bestået en yachtskippereksamen eller en duelighedsprøve for fritidssejlere.

Derudover skal du have en syns- og høreprøve for fritidssejlere, undersøgelsen skal du selv betale for.
Kun godkendte søfartslæger​ kan udstede Syns- og høreprøveattest for fritidssejlere, alternativt en dansk speciallæge i oftalmologi.

Syns- og høreprøveattest for fritidssejlere

For at kunne få udstedt et sønæringsbevis, skal du være i besiddelse af et gyldigt sundhedsbevis, hvor du er blevet erklæret egnet til skibstjeneste.

Navigatører skal være skikket til udkig.

Sundhedsbeviser accepteres fra lande der har implementeret STCW-konventionen og ratificeret MLC.

Hvis du ikke opfylder kravene til fornyelse, eller er dit bevis udløbet, skal du generhverve dine beviser.

Vi har i øjeblikket en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 5 hverdage, men husk altid at søge i god tid.

Efter ansøgning modtager du en e-mail med kvittering for din betaling, bekræftelse på at ansøgningen er modtaget og dit sagsnummer.

Hvis du har spørgsmål eller skal sende yderligere dokumentation til din sag, kan du besvare den e-mail, du har modtaget med dit sagsnummer.

Du kan også til enhver tid, følge status på dine ansøgninger, i vores selvbetjening og app.

Kontakt

Beviser
Søfarende og certifikater