Vejledning for ansøgning som godkendt udbyder

​Interesserede organisationer kan her læse mere om, hvordan de søger om at blive godkendt til at varetage administration af fritidssejlerprøver og udstedelse af fritidssejlerbeviser.

Sikkerhed til søs vil fortsat være omdrejningspunktet for varetagelsen af prøver, og det vil være et krav til ansøgere, at det er reflekteret i organisationens vedtægter, formålsparagraffer eller lignende.

Det er muligt at ansøge om at blive godkendt til at varetage samtlige fritidssejlerprøver og -bevistyper. Ansøgninger sendes til fritid@dma.dk. Skriv "Ansøgning fritidssejlerudbyder" i emnefeltet.

Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere, kapitel 3, beskriver de krav, der skal opfyldes af en organisation, som ønsker at ansøge om godkendelse. Her fremgår det bl.a. af § 13, at man skal oprette et kvalitetssystem, der kan varetage de væsentlige processer, som er forbundet med at administrere både formulering af prøvekrav, afholdelse af prøver samt udstedelse af beviser.

Der er således krav om at kunne dokumentere og kvalitetssikre forhold, som både retter sig mod faglige forhold for fritidssejlads samt administration. Søfartsstyrelsen har lavet en kort vejledning, som samler de krav, der knytter sig til kvalitetssystemet, jf. § 13, stk. 4, punkt 3, og afsnittene 1.2, 3, 5 og 7 i bilag til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser.

En ansøgning skal også demonstrere, hvorledes man vil løse opgaver forbundet med krav fra bekendtgørelsen. Det drejer sig bl.a. om indberetning af prøver (§ 10), hvordan man sikrer korrekt prøveafholdelse (§ 11), vejledende forklaring til kursister mv. om, hvordan man kan gennemføre en prøve (§ 12) , hvordan man vil håndtere censorer (§§ 18-20), præsentation af vigtige informationer for brugere (§ 21) og om udstedelse af beviser samt håndtering af klager (§§ 23-24).