Fartstid

Som søfarende skal du selv registrere og dokumentere din fartstid, inden du søger om at få udstedt beviser. Du kan finde vejledning om fartstid her.

Hvad er fartstid?

Fartstid er den tid, opgjort i dage, du som søfarende er mønstret om bord på et skib. Fartstid danner grundlag for udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser.

Du registrerer og dokumenterer din fartstid på vores selvbetjening 

Du kan også benytte vores app, My Maritime

Indberetningspligten for rederierne er ophørt. Fartstid, som rederierne har indberettet, fremgår af din oversigt.

Hvis fartstiden ikke fremgår af oversigten, har Søfartsstyrelsen ikke modtaget en indberetning. Du skal derfor selv indtaste eventuelt manglende fartstider – sammenlign med din søfartsbog/fartstidserklæring.

Du skal indberette din fartstid i dage. Fartstiden tæller som en dag uanset om du har været påmønstret i 2 timer eller 12 timer.
F.eks.: Du påmønstrer d. 1/8 og afmønstrer d. 15/8. Du har 15 dages fartstid, uanset hvilken tid på døgnet du er på- og afmønstret.

Du kan indberette din fartstid for hver enkelt udmønstring eller for en samlet periode. Hvis du registrerer fartstid for en samlet periode, skal du selv oplyse den effektive fartstid i dage.

Du kan vælge først at registrere din fartstid umiddelbart før en ansøgning om nyt bevis.

Det er vigtigt, at du registrerer og dokumenterer din fartstid, inden du ansøger. På den måde kan vi hurtigst muligt udstede dit bevis.

Du registrerer din fartstid på vores selvbetjening, eller i app.

Derefter har du mulighed for at dokumentere den med det samme, eller indhente en digital fartstidserklæring.

Gå til selvbetjening

Dokumentation accepteres i form af kopi/billede af søfartsbog.
Du kan i vores app, My Maritime, nemt og hurtigt tage et billede af din søfartsbog og uploade, når du afslutter din registrering.

Søfartsstyrelsens digitale fartstidserklæring er den nemmeste og hurtigste måde, at indhente en fartstidserklæring fra din arbejdsgiver.

Du finder videovejledning i både selvbetjeningen og app.

Når du som navigatør skal optjene fartstid, for at opnå og vedligeholde dine beviser, skal fartstiden være i skibe på 20 BT eller derover. Derudover er det afgørende om skibet sejler i - eller uden for kystfart.

Højeste grad af bevis som navigatør, skibsfører, opnås ved enten 36 måneders fartstid som styrmand, eller, 24 måneder, hvoraf de 12 er optjent som overstyrmand.
I denne sammenhæng er kun fartstid i skibe på 500 BT, eller derover, kvalificerende.

Når du som maskinmester skal optjene fartstid, for at opnå og vedligeholde dine beviser, skal fartstiden være på skibe med en fremdrivningseffekt på 750 kW eller derover.

Højeste grad af bevis som maskinmester, skibsmaskinchef, opnås ved 36 måneders fartstid som maskinmester i skibe på 750 kW eller derover, eller, 24 måneder, hvoraf de 12 er optjent som 1. mester i skibe på 3.000 kW eller derover.

Fartstid er kvalificerende uanset om det er optjent i danske eller udenlandske skibe. Der er dog enkelte praktiske forskelle.

Når du registrerer din fartstid, kan du ikke søge og finde udenlandske skibe, du vil skulle taste skibets oplysninger selv. Dette skyldes at Søfartsstyrelsen ikke har register over udenlandske skibe.

Når du søger om bevis, hvor din fartstid i udenlandske skibe skal kvalificere, kan du blive bedt om yderligere dokumentation omkring skibet, eksempelvis skibets besætningsfastsættelse (Minimum Safe Manning).

Dette er for at sikre, at fartstiden optjent i det pågældende skib, er kvalificerende til det bevis der søges om.

Ofte stillede spørgsmål til fartstid (FAQ)

Herunder vil vi forsøge, at svare nogle af de spørgsmål vi jævnligt bliver stillet vedr. fartstid

Vi har sørget for at lave videovejledning for alle funktionerne vedrørende fartstid.

Du finder vejledningen her

 

Udenlandske søfarende og andre uden NemID kan logge ind med brugernavn/password.

Uden NemID kan der ikke gives automatisk adgang.
Derfor, skal du efter oprettelse af brugernavn/password, kontakte Søfartsstyrelsen på telefon +45 72 19 60 15 eller e-mail  bevis@dma.dk for at få tilknyttet dine oplysninger til din brugerprofil.

Er der fejl i dine låste fartstider, skal du skrive en mail til bevis@dma.dk, hvor du angiver den forkerte fartstid og vedhæfter dokumentation for den korrekte fartstid, hvorefter en sagsbehandler kan rette registreringen af fartstid.

Hvis du har registreret fartstid på et dansk skib, så vil du kunne opleve, at skibets navn ændrer sig, efter du har sejlet med det.

Fartstiden du registrerer er, i vores system, forbundet til skibet i Skibsregistret.

Det betyder at hvis skibet omdøbes, så vil det også ændre navn på dine registreringer.

Hvis du er lods ved et lodseri, kan du opretholde dit sønæringsbevis som navigatør. Det forudsætter, at du har gyldigt dansk lodscertifikat, eller ækvivalerende udenlandsk lodscertifikat.

Der kræves 365 lodsdøgn (365 kalenderdøgn, hvor der er udført lodsning om bord på et skib), inden for de seneste 5 år.

Hvis du er ansat ved et dansk lodseri, har Søfartsstyrelsen oplysninger om status på dit lodscertifikat og dine gennemførte lodsninger i danske farvande og til danske havne.
Hvis ikke, vil denne del af din ansøgning om sønæringsbevis kræve din dokumentation for certifikat og lodsninger.

Det er ikke muligt at opgradere et sønæringsbevis alene på baggrund af lodsning. Du kan udelukkende få fornyet dit nuværende sønæringsbevis.

Når det kommer til fartstid på offshore enheder, skelnes mellem hvorvidt enheden har egen fremdrivning eller ej.

Ved offshore enheder uden egen fremdrivning menes borerigge, boreplatforme, jack-ups og lignende.

  • Hvis du gør tjeneste på en offshore enhed uden egen fremdrivning, kan fartstiden ikke ligestilles med fartstid på et handelsskib.

    Men,
  • Hvis der til stillingen ombord er påkrævet et sønæringsbevis, vil den effektive fartstid normalt ligestilles med fartstid på et handelsskib.

Det vil i begge tilfælde være afgørende hvilken stilling fartstiden er optjent i og bero på en individuel vurdering af sagen.
Oftest vil det være nødvendigt med yderligere dokumentation, eks. en besætningsfastsættelse (Min. Safe Manning) eller en arbejdsgivererklæring.

Derudover skal du være opmærksom på, at fartstid i offshore enheder uden egen fremdrivning, ikke medregnes til opgradering af et sønæringsbevis.

Når det kommer til fartstid på offshore enheder, skelnes mellem hvorvidt enheden har egen fremdrivning eller ej.

Ved offshore enheder med egen fremdrivning menes boreskibe, FPSO og lignende.

  • Hvis du gør tjeneste på en offshore enhed med egen fremdrivning, vil den effektive fartstid normalt ligestilles med fartstid erhvervet på et handelsskib.

Det vil være afgørende hvilken stilling fartstiden er optjent i og bero på en individuel vurdering af sagen.

Oftest vil det være nødvendigt med yderligere dokumentation, eks. en besætningsfastsættelse (Min. Safe Manning) eller en arbejdsgivererklæring.