Skole- og institutionssejlads

Hvis du skal udføre sejlads med blandt andet skoleelever, børnehavebørn og plejehjemsbeboere, kan du læse relevant information på disse sider.

Sejlads for skoler og institutioner går under betegnelsen erhvervssejlads. Det vil sige, at du bedriver erhvervssejlads, når du sejler inden for følgende eller lignende rammer:

  • Sejlads med skoleelever
  • Sejlads med børnehavebørn
  • Sejlads med ungdomsskoleelever
  • Sejlads med efterskole- eller højskoleelever
  • Sejlads med plejehjemsbeboere
  • Sejlads med beboere på bosteder eller ungdomspensioner

Regler for sejlads med elever og beboere m.v.

Hvis fartøjet medtager op til 12 passagerer og hvis det anvendes til erhvervsmæssig sammenhæng som det fremgår af definitionen ovenfor er du omfattet af reglerne for sejlads med op til 12 passagerer.

Læs reglerne for sejlads med op til 12 passagerer på Retsinformation

Reglerne betyder blandt andet, at den enkelte skole eller institution skal arbejde indgående med at sikre, at sejladsen foregår sikkert. Det sker blandt andet ved at udarbejde en sikkerhedsinstruks. Desuden kan der være krav til fartøjet og brug for uddannelse og beviser, men det afhænger af fartøjets størrelse.

Læs mere om sikkerhedsinstrukser

Læs mere om krav til fartøjet, uddannelse og beviser.

Er der mere end 12 passagerer i fartøjet, vil der gælde yderligere regler.

Er foreninger/klubber omfattet af reglerne?

Foreninger/klubbers, fx sejlklubbers, aktivitet kan også være omfattet af reglerne for erhvervsmæssig sejlads.

Det er overordnet sejladsaktiviteten, der er styrende for, hvilke regler der gælder. Det vil sige, at hvis I som forening eller klub udlejer fartøjer uden fører til eksempelvis en efterskole, vil det være efterskolen, der har ejerskabet for sejladsen, og dermed ansvaret for udarbejde sikkerhedsinstrukser m.v.

Dog vil I som klub eller forening have ansvaret for fartøjernes stand og udstyrets tilstedeværelse og stand.

Læs mere om udlejning af fartøjer

Er der tale om søspejderne under Det Danske Spejderkorps eller FDF, om ro-, kano-, kajak-, sejl- og vandskiklubber, som er organiseret under Danmarks Idrætsforbund, der laver aktiviteter til egne medlemmer vil I ikke være omfattet af reglerne for erhvervsmæssig sejlads.

Det samme gælder for en række aktiviteter, hvor I som udgangspunkt modtager betaling for omkostningerne ved sejladsen. Dette kan fx være i forbindelse med sociale arrangementer for klubbens medlemmer, frivillige og andre interessenter eller hvis I som sejlklub eksempelvis arrangerer sejlads i forbindelse med jubilæer eller åbent hus med markedsføring af klubben for øje.

Dog vil I som klub eller forening have ansvaret for fartøjernes stand og udstyrets tilstedeværelse og stand.

Læs mere om krav til fartøj og udstyr på Retsinformation

Lejer I til gengæld fartøjer ud med fører vil sejladsen ses som erhvervsmæssig. Det kan eksempelvis være hvis en gruppe personer sejler i hver sin kajak på guidet tur, arrangeret af jer, rundt i en af landets mange åer, søer, fjorde el. lign.

Læs om sejlads med passagerer

Eksemplerne er ikke udtømmende, hvorfor der kan forekomme andre tilfælde, der karakteriseres som erhvervsmæssig passagersejlads, samt tvivlstilfælde. I tvivlstilfælde træffer Søfartsstyrelsen afgørelse om, hvorvidt fartøjet er omfattet af reglerne for erhvervsmæssig sejlads eller ej.

FAQ for skoler og institutioner

Vi har samlet de mest almindelige spørgsmål sejlads for skoler og institutioner - læs svarene her.

FAQ for skoler og institutioner

Krav (institutionssejlads)

På denne side har vi samlet information om de krav, der er til fartøjets konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater, samt krav til eksempelvis lærere, der tager elever med på kanotur.

Krav (institutionssejlads)

Sikkerhedsinstruks (institutionssejlads)

For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af ”godt sømandskab”. Således skal alle, der arrangerer sejladsen, fx skoleledelse og undervisere, tage ansvar og bruge deres sunde fornuft.

Sikkerhedsinstruks (institutionssejlads)

Syn af fartøj (institutionssejlads)

Hvis dit fartøj skal synes, skal det ske med bestemte intervaller. Hvem, der udfører synet og hvordan det bliver gjort, afhænger blandt andet af fartøjets størrelse.

Syn af fartøj (institutionssejlads)