Kvælstofoxid (NOx)

NOx reguleringen har til formål, at sænke udledningen af kvælstofoxid (NOx) fra skibe, da denne bidrager til luftforurening på land og til algeopblomstring i havet.

NOx reguleringen indeholder tre niveauer, Tier I, Tier II og Tier III.

Tier I trådte i kraft den 1. januar 2000.

Tier II trådte i kraft den 1. januar 2011.

Tier III trådte i kraft den 1. januar 2016 i de Nordamerikanske og Caribiske ECA-områder, og træder i kraft den 1. januar 2021 i ECA- områderne der dækker Nordsøen og Østersøen. Disse ECA - områder omfatter samlet set Østersøen, de indre danske farvande, Kattegat, Skagerrak, Den Engelske Kanal og Nordsøen, syd for 62° nordlig bredde og øst for 4° vestlig længde.

Tier

Skibe bygget på eller efter

Total weighted cycle emission limit (g/kWh)

n = engine’s rated speed (rpm)

n < 130

n = 130 – 1999

n ≥ 2000

I

1. januar 2000

17.0

45·n(-0.2)

e.g., 720 rpm – 12.1

9.8

II

1. januar 2011

14.4

44·n(-0.23)

e.g., 720 rpm – 9.7

7.7

III

Nordamerikanske og Caribiske ECA-områder

1. januar 2016

3.4

9·n(-0.2)

e.g., 720 rpm – 2.4

2.0

III

Nordsø og Østersø ECA-områderne

1. januar 2021

3.4

9·n(-0.2)

e.g., 720 rpm – 2.4

2.0

Reglerne gælder for enhver marinedieselmotor med en effekt på mere end 130 kW, der er installeret om bord på et skib; og enhver marine dieselmotor med en effekt på mere end 130 kW, som har undergået en større forandringer.

Herudover gælder reglerne også for motorer der installeres i eksisterende skibe den 1 januar 2021 eller senere samt ved ”større ombygninger af motorer” dvs. hvis en motorydelse ændres udover begrænsningerne i dens godkendelsescertifikat eller fx brændstofsystemet ændres. Man er dog undtaget for reglerne hvis en motor udskiftes med en identisk motor;

Hvad betyder det?

For skibe der har fartområde, der omfatter de Nordamerikanske og Caribiske ECA-områder (dvs. skibe der har ”world wide” fartstilladelse) gælder tier III kravene for motorer med en ydelse over 130 kW for skibe hvor kølen er lagt den 1. januar 2016 eller senere samt ved installation af nye motorer i alle skibe efter den 1. januar 2016.

For skibe der sejler i Nord- og Østersø ECA en gælder tier III kravene for motorer med en ydelse over 130 kW i alle skibe, hvor kølen er lagt den 1. januar 2021 eller senere. Herudover gælder reglerne også for motorer med en effekt over 130 kW der installeres i eksisterende skibe den 1 januar 2021 eller senere samt ved ”større ombygninger af motorer” dvs. hvis en motorydelse ændres ud over begrænsningerne i dens godkendelsescertifikat eller fx brændstofsystemet ændres. Man er dog undtaget for reglerne hvis en motor udskiftes med en identisk motor;

Hvordan opfyldes reglerne?

For skibe der sejler til udenlandske havne skal tier III kravene dokumenteres med skibets EIAPP certifikat, IAPP certifikat, og den tekniske fil som krævet i MARPOL Annex VI og NOx technical Code kapitel 2 stk. 2.2.5.

For skibe der udelukkende sejler til og fra danske havne kan tier III kravene dokumenteres med motorernes typegodkendelses certifikat ol. (Det er ikke nødvendigt med de internationale IMO-certifikater).

Ofte stillede spørgsmål

Tier III motorer kan normalt også køre som tier II motorer, således der skiftes tier når man sejler ind eller ud af Tier III områder. Omskiftningen skal dokumenteres i en logbog. Man kan også vælge at have dedikerede tier II og tier III motorer det kun anvendes i de respektive områder.

Som udgangspunkt NEJ, NOx koden kræver at motor og efterbehandlingsanlæg er godkendt som én samlet enhed. Men der dog visse muligheder for at opfylde tier III reglerne på alternative måder, og for skibe med en maksimum samlet motor ydelse på ydelse under 750 kW, sådanne undtagelser vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde og skal indsendes til Søfartsstyrelsen på: cfs@dma.dk.

Hvis en motor installeres i et eksisterende skib inden den 1/1 2021 er det tier II kravene der er gældende, også selvom installationen først synes og godkendes efter den 1/1 2021 – det er installationsdatoen der er afgørende.

Ja – hvis motoren opfylder den oprindelige godkendelse kan der efterinstalleres en katalysator, der renser udstødningen yderlig, uden at dette er godkendt som én samlet enhed.

En motorudskiftning med en identisk, motor er udskiftning til en motor er/har:

  1. Samme design og model,
  2. Samme effekt/ydelse kW,
  3. Samme omdrejninger,
  4. Samme anvendelse,
  5. Samme antal cylindere, og
  6. Samme brændstofsystem inkl. evt. injection software, for motorer med EIAPP certifikat samme ”Engine Group/Engine famely” og for motorer uden EIAPP certifikat samme NOx kritiske komponenter.

Kontakt

Maritim regulering og jura