FAQ for sygdomsbehandlere

Center for det Maritime Sundhedsvæsen er videns center​ for maritime medicinske spørgsmål. Nedenfor gives svar på en række af de mest hyppige henvendelser.

​Spørgsmål om kurser & beviser

Når dit bevis er udløbet, skal du generhverve det for at kunne sejle som skibsfører og sygdomsbehandler. Der er forskellige måder at generhverve det på, det afgøres ved en kompetenceafklaring.

 

Du skal fremsende en mail til cms@dma.dk, hvor følgende fremgår:

  • Hvornår er beviset udløbet.
  • Hvad er årsagen til at det er udløbet.
  • Hvad har du lavet siden sidste kursus, som kan argumentere for at du har vedligeholdt dine kompetencer.
  • Har du deltaget i nogle kurser der indeholde førstehjælp, f.eks. OPITO o.l., medsend dokumentation for dette.

Du vil få svar i løbet af få dage.

Kursus er lovpligtigt og er dermed som udgangspunkt gratis for danske borgere og EU-statsborgere.

Regler for til- og afmelding af kurser findes yderligere informationer.​​​​​​

Der arbejdes på, at sygdomsbehandler-bevis kommer i Sømandspakken.​

Vores kurser findes på ​

Kursuskalender Danmark

Kursuskalender udland

​Tilmelding til vores kursus gøres nemt og digitalt. Vær ude i god tid og udfyld skemaet på ​"Forespørgsel på kursusplads​"​

Du må ikke sejle som skibsfører og sygdomsbehandler uden gyldigt bevis, derfor er det vigtigt at kontakte CMS og få en dispensation og en kursus udsættelse.

Du skal fremsende en mail til cms@dma.dk, hvor følgende fremgår:

  • Hvornår dit bevis udløber.
  • Hvornår du er tilmeldt kursus, dokumentation medsendes.
  • Hvem andre ombord har bevis.
  • Hvilket skib der skal påmønstres.

Du vil få svar i løbet af få dage.

Søfartsstyrelsen sætter ikke krav til medicin i fritidsfartøjer.

Vi anbefaler at du henvender dig til ”Foreningen til Langtursejladsens Fremme” FTLF, som kan rådgive dig omkring dette.

Søfartsstyrelsen sætter ikke krav til sygdomsbehandler uddannelse i fritidsfartøjer.

Såfremt vi har ledige pladser på vore grundkurser, har du mulighed for at købe en plads, kursusprisen er 12.250 kr. excl. overnatning og forplejning. Kurset giver ikke noget certifikat eller lægeligt backup under din sejlads.

Du kan se evt. ledige muligheder på Kurser til sygdomsbehandlere - Danmark | Søfartsstyrelsen (soefartsstyrelsen.dk A-kiste grundkursus.

Vi anbefaler at du henvender dig til ”Foreningen til Langtursejladsens Fremme” FTLF, som afholder mindre kurser og kan rådgive dig omkring dette.

Ja ifølge bekendtgørelse om kurser og beviser til sygdomsbehandlere i skibe, så skal du blandt andet kunne anlægge en venekanyle (drop) og foretage en intra muskulær injektion.

Hvis du vil læse mere om dette så klik her  (BEK nr. 1116 af 10/10/2014, bilag 1, punkt 4)

Tilstedeværelse, alle lektioner, hele kurset.

Møde velforberedt og deltage aktivt i undervisningen.

Opfylde videns-, færdigheds- og kompetencemål.

Kunne anlægge venekanyle på gummiarm og medkursist, give injektioner og udføre øjenundersøgelse på medkursist.

 

Vi kan ikke garantere, at et kursus bliver afviklet på dansk. Men kontakt sekretariatet på CMS på 7219 6004, så vil vi forsøge at imødekomme dit ønske.

Henvend dig på CMS på telefon 7219 6004 eller skriv en mail til cms@dma.dk Vi har brug for dit fulde navn, din fødselsdato og din hjem-adresse, så sender vi et nyt til dig

Spørgsmål til medicinkister

Det officielle medicincertifikat er den, af kaptajnen, underskrevne formular tilknyttet fortegnelse, kontroldokument over medicin om bord. Der kræves ikke fra dansk myndighed et gyldigt certifikat fra apotek.

Søg på søfartsstyrelsens hjemmeside. Og se der hvor du downloader kisten enten som PDF eller Excel, ( I disse link er det vist på en A- kiste. Men princippet er det samme for alle vore tilgængelige kister)

For Excel udgaven gælder det at du i bunden af dokumentet kan vælge fanebladet changes, for at se seneste udmeldte ændringer. Disse vil også allerede være integrerede i den uploadede kiste.

For PDF kisten gælder det at du enten bladrer om sidst i dokumentet og læser afsntittet changes. Eller bruger ctrl+F for at åbne søgefunktionen og søge efter changes. Ligesom ovenstående vil de oplyste ændringer allerede være integreret i kisten.

Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet for sygdomsbehandlere på vores hjemme side eller her. Der får du mails med generelle nyheder vedr. din funktion som sygdomsbehandler, men også nyheder relateret til ændringer i kisten.

​Spørgsmål generelt til CMS

Ja, vi bestræber os altid på at publicere alt vores materiale/publikationer på dansk og engelsk.

Udløbsdatoen skal være med til at sikre, at der altid er ilt på flaskerne. Ventilsystemer har, uanset hvilken gas der er komprimeret, en lækrate, og det er der taget højde for i udløbsdatoen. Selvom man ved det kvartalsvise eftersyn konstaterer, at der er ilt på flaskerne, skal de skiftes i henhold til udløbsdatoen. Kravet til skibe og rederier kommer i forlængelse af kravet til leverandører af den medicinske ilt.

Læs mere om Lægemiddelstyrelsens krav i Bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007.​​

Du kan tilmelde dig Nyhedsbrevet for sygdomsbehandlere her eller via hjemmesiden.

Nyhederne vil bl.a. bestå af ny viden og evt. ændringer til praksis eller indhold i kisten. Det kan også vedrøre medicin. FX et parti ampuller med batch nr. XXXXX der lækker og derfor ikke kan bruges og skal udskiftes.

Kontakt

Center for det Maritime Sundhedsvæsen
Vestervejen 1 - 6720 Nordby, Fanø
Sikre skibe
Senest opdateret 07-12-2022