Sejladssikkerhed

Søfartsstyrelsen sætter sejladssikkerheden i danske og grønlandske farvande i højsædet.

Du finder her en lang række informationer om de forholdsregler, som du skal være opmærksom på, hvis du skal foretage dig noget, som kan påvirke sejladssikkerheden til søs. Giver dit arbejde eller anden aktivitet anledning til, at der skal afmærkes af hensyn til den øvrige sejlads, kan du her ansøge om farvandsafmærkning.

Siderne giver også oplysninger om alt, der omhandler Søfartsstyrelsens lodstilsyn.

Se desuden publikationen:

Fritagelse for meldepligt

Søfartsstyrelsen kan undtage et skib fra meldepligten - læs her hvornår, og søg om fritagelse for meldepligten.

Søg om fritagelse for meldepligt.