Bareboat-registrering

Bareboatregistrering (parallel-registrering) betyder, at et skib i en tidsbegrænset periode er registreret i to skibsregistre samtidig.

Bareboat-registrering (parallel-registrering) betyder, at et skib i en tidsbegrænset periode er optaget i to skibsregistre samtidig. Skibet må i den periode alene sejle under bareboat-ind registrets flag. Ikke alle registre tillader bareboat-registrering.

”Bareboat-ind” til dansk flag indebærer, at et skib, som er ejer-registreret i et andet register end dansk, får tilladelse til at føre dansk flag i en periode.

”Bareboat ud” fra dansk flag indebærer, at et dansk, ejer-registreret skib får tilladelse til at føre et andet flag end dansk i en periode. ”Bareboat ud” tillades kun til lande optaget på ”bareboatlisten”. Listen er dynamisk og flere lande kan optages, se Skibsregistrerings Bekendtgørelsen § 27.

Danmark har siden 1996 tilladt

  • ”Bareboat ind”-registrering af handelsskibe, herunder passagerskibe, fra alle skibsregistre
  • ”Bareboat ud”-registrering af alle skibe fra Dansk Skibsregister (DAS) og Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Det er en forudsætning for både 'bareboat ind' og 'bareboat ud' registrering til og fra danske registre, at det fremmede register samtykker til enten at afgive eller modtage skibe på bareboat registreringsvilkår.

Ejer- og rettighedsregistrering forbliver i bareboat-registreringsperioden i det register, hvorfra skibet bareboat-ud registreres, ligesom der ikke kan registreres rettigheder i skibet under en bareboat-ind-registrering.

Skibsregistrator udsteder nationalitetsbevis til skibe som bareboat-ind registreres. Beviset er tidsbegrænset til den registrerede bareboat-periode og er ikke længere gyldigt, når perioden ophører. Nyt bevis udstedes, hvis registreringen forlænges.

Når et dansk registreret skib bareboat-ud registreres, ugyldiggøres skibets danske nationalitetsbevis. Bareboat-ind registret udsteder nyt nationalitetsbevis. Når skibet herefter på ny fører dansk flagskal du

Reglerne om dansk bareboat-registrering findes i Søloven §§ 22 – 27, DIS-loven Kapitel 4 A, samt i Skibsregistreringsbekendtgørelserne for skibe med hjemsted i henholdsvis Danmark og Grønland

Find reglerne her

A. Digital anmeldelse

Se vejledning om bareboat ind registrering

B. Anmeldelse, når digital anmeldelse ikke kan ske

Se Skibsregistreringsbekendtgørelserne for skibe med hjemsted i henholdsvis Danmark og Grønland, § 25 hhv. § 23.

Find reglerne her

Anmeldelse sker ved brug af blanket II 21 om bareboat ind anmeldelse (Ny blanket kommer snarest). Link til nuværende Bareboat - ind (S31) og med bilag.

A. Digital anmeldelse.

Se vejledning om bareboat ud registrering

B. Anmeldelse, når digital anmeldelse ikke kan ske

Se Skibsregistreringsbekendtgørelserne for skibe med hjemsted i henholdsvis Danmark § 28 og Grønland § 26.

Find reglerne her

Anmeldelse sker ved brug af blanket II 12 om bareboat ud anmeldelse (ny blanket kommer snarest). Link til nuværende Bareboat - ud (S 32) og med bilag.

A. Digital anmeldelse

Se vejledning om forlængelse af bareboat ud registrering eller forlængelse af bareboat ind registrering.

B. Anmeldelse, når digital anmeldelse ikke kan ske

Se Skibsregistreringsbekendtgørelserne for skibe med hjemsted i henholdsvis Danmark § 30 og Grønland § 28.

Find reglerne her

Anmeldelse sker ved brug af blanket II 21 om bareboat-ind anmeldelse (Ny blanket kommer snarest) eller med blanket II 22 om bareboat-ud anmeldelse (Ny blanket kommer snarest) med bilag.

Sådanne ændringer anmeldes som for ikke-bareboat registrerede skibe. Ændringerne kan ikke anmeldes digitalt i DSRG og skal altid registreres manuelt af skibsregistrator.

Hvis der kan være tvivl om, hvorvidt ændringen efter det fremmede registers opfattelse kan have betydning for det afgivne samtykke og dermed den fortsatte bareboat registrering, undersøger skibsregistrator, hvorvidt der må ske anmeldelse af en helt ny bareboat registrering.

I tilfælde hvor den ene af parterne udskiftes eller ændrer identitet fx ved fission, ophører det registrerede og må anmeldes på ny med de nye parter, hvis bareboat-registreringen af skibet skal fortsættes.