Alternativlisten, medicin

Søfartsstyrelsen og Radio Medical har udarbejdet en liste over godkendte alternativer, som kan benyttes, når det ikke er muligt at købe de korrekte lægemidler. Listen ligger til download i excel-format.

Hvis det er muligt at indkøbe lægemiddelstoffer fra listen over godkendte alternativer med den korrekte koncentration, administrationsmetode og label, er det ikke nødvendigt at ansøge om dispensation ved Søfartsstyrelsen.

Labels og brugervejledninger forefindes i listen.

Kan der hverken skaffes lægemidler som i medicinkisten eller fra alternativlisten, skal der rettes henvendelse til Center for det Maritime Sundhedsvæsen (CMS).

Ved yderligere tvivlsspørgsmål kontakt CMS.

Godkendte alternativer version 1.4.4 April- 2024 .xlsx

Senest opdateret 14-12-2023

Kontakt

Center for det Maritime Sundhedsvæsen
Vestervejen 1 - 6720 Nordby, Fanø
Sikre skibe