Sejlads i udlandet for fritidssejlere

Beviser og certifikater Fritid Regler og love

Vi får mange henvendelser og spørgsmål til sejlads i udlandet med danske fritidssejlerbeviser, vi vil herunder give lidt information og vejledning om dette.

Danske fritidssejlerbeviser

Alle danske fritidssejlerbeviser som udstedes enten af Søfartsstyrelsen eller vores godkendte udbydere, er udstedt med baggrund i danske regler og love, og gælder alene i danske fritidsfartøjer.

Fritidssejlerområdet og beviser hertil, er ikke harmoniseret, eks. inden for Skandinavien eller EU, hvilket betyder, at der ikke er gældende regler for gensidig anerkendelse af de respektive landes udstedte fritidssejlerbeviser.

Danmark er derudover ikke en del af internationale certificeringsordninger på fritidssejlerområdet, såsom ICC og RYA.

Må jeg sejle i udlandet?

I udgangspunktet må du sejle i udlandet med dit danske fritidssejlerbevis, såfremt du sejler i et dansk fritidsfartøj, da dit bevis og fritidsfartøj er omfattet af danske regler.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være andre regler og krav i udlandet, som du skal overholde derudover. Det kan eks. være krav om forsikring, kanalbevis mv.

Der kan også være krav om, at du har et fritidssejlerbevis, uagtet at dit fritidsfartøj i Danmark ikke kræver et førerbevis, eks. sejlbåde under 15 meter.

Du bør derfor selv undersøge reglerne i det land du ønsker at sejle i eller til.

Må jeg leje en båd i udlandet?

Der er ingen garanti for, at du med dit danske fritidssejlerbevis kan og må leje et fritidsfartøj i udlandet. Dette beror alene på vurderingen i det respektive land, hvorvidt de vil anerkende dit danske bevis, som grundlag for udlejning.

Historisk set har rigtig mange fritidssejlere kunne leje fritidsfartøjer i udlandet, og nogle lande er bedre bekendt med vores beviser end andre.

Søfartsstyrelsen kan ikke give nogen garanti eller hjælpe med dette, vi kan alene bekræfte at du har en dansk fritidssejlerprøve som grundlag for et dansk bevis, hvis dette er registreret hos os.
Du kan selv se og fremvise dokumentation for dine prøver og beviser i selvbetjeningen for søfarende og My Maritime app, på siden "Beviser" under "Fritidssejlerprøver".

Du bør derfor selv undersøge reglerne i det land du ønsker at leje et fritidsfartøj i, inden du rejser afsted.