Vandscooterbevis

Beviser og certifikater Fritid Regler og love Sikkerhed Uddannelse

Du skal have et vandscooterbevis, når du sejler med vandscooter eller lignende fartøjer.
Lignende fartøjer omfatter eksempelvis elektriske surf- og SUP-boards, jetboards mv.

Reglerne gælder altid, når du er fører, uanset om du er lejer eller ejer af vandscooteren. Vandscooterbeviset sikrer, at føreren af båden har et grundlæggende kendskab til sejlads og til sit fartøj.
Den der til enhver tid manøvrerer vandscooteren, "hænderne på rattet", skal have vandscooterbevis.

Du skal være opmærksom på gældende regler vedr. obligatorisk ansvarsforsikring af vandscootere, speedbåde og lignende fartøjer. Læs mere om dette og anden vigtig information vedr. sejlads med vandscooter

Hvordan opnår man et vandscooterbevis?

Du opnår vandscooterbeviset ved at bestå en vandscooterprøve.

Ved prøven skal du blandt andet vise kendskab til søvejsreglerne,demonstrere sejlads ved forskellige hastigheder, herunder styring og manøvrering under acceleration og ved høj og lav hastighed, samtidig skal prøven medvirke til sikker adfærd og løbende vurdering af risici under sejladsen.

Du kan aflægge vandscooterprøve når du er fyldt 15 år. Du må først føre vandscooter lovligt når du er fyldt 16 år.

Har du et fritidssejlerbevis i forvejen, eksempelvis et speedbådsbevis, kan du nøjes med at bestå den praktiske del af vandscooterprøven for at opnå bevis.​

Prøveafholdelse og tilmelding

Vandscooterprøver afholdes af godkendte udbydere. Du skal derfor kontakte den godkendte udbyder, hvor du ønsker af tilmelde dig til vandscooterprøve.
Sejlklubber, skoler og lignende kan bestille afholdelse af prøver gennem godkendte udbydere.

Du kan finde en liste over godkendte udbydere her​​

Spørgsmål vedrørende vandscooterprøve og -bevis rettes til de godkendte udbydere.​

​Udstedelse af vandscooterbevis

Det er den godkendte udbyder, der udsteder dit vandscooterbevis efter bestået vandscooterprøve.

Er du i tvivl om hvilken udbyder der har afholdt prøven og dermed skal udstede dit bevis?
Du kan se dette på vores Søfarende-selvbetjening og My Maritime app, på siden "Beviser", under "fritidssejlerprøver".

​Mistet bevis

Hvis du har mistet dit vandscooterbevis, skal du bestille et nyt hos en godkendt udbyder, i udgangspunktet den udbyder, der har udstedt det oprindelige bevis.