Besætningsfastsættelse

Et skib kræver et vis antal besætningsmedlemmer om bord. Det er Søfartsstyrelsen, der som myndighed er ansvarlig for at fastsætte antallet og udstede de såkaldte besætningsfastsættelser.

Hvad er en besætningsfastsættelse/forhåndsfastsættelse?

Ved en besætningsfastsættelse/forhåndsfastsættelse forstås et dokument, som indeholder oplysninger om det krævede antal besætningsmedlemmer i et skibs drifts- og/eller sikkerhedsbesætning og de enkelte besætningsmedlemmers kvalifikationer.

En besætningsfastsættelse udfærdiges for nye skibe og eksisterende skibe, hvor ændringer kræver det, eller hvor ændringer gør, at rederiet ønsker det.

En forhåndsfastsættelse udstedes for:

  • et projekteret skib
  • et skib, der agtes ombygget
  • et udenlandsk skib, der agtes overført til dansk flag

Herunder kan du finde vejledende information om kompetence- og bevismæssige krav til besætninger på forskellige skibstyper:

Vejledende krav til besætningen

Ansøgning

Herunder kan du læse mere om besætningsfastsættelser for handelsskibe og fiskeskibe samt om muligheden for dispensation og forkort sejlads. Her vil du også finde adgang til vores ansøgningsblanket.

Fiskeskibe

Hvilke krav og regler til besætningen skal du være opmærksom på, når du har en fiskebåd?

Fiskeskibe

Handelsskibe

Besætningen for handelsskibe fastsættes af Søfartsstyrelsen, efter at vi har modtaget en ansøgning for det pågældende skib.

Handelsskibe

Dispensation til besætningsfastsættelse

Søfartsstyrelsen kan under særlige omstændigheder give dispensation fra krav om bevis i en specifik stilling om bord.

Dispensation til besætningsfastsættelse

Vejledende krav til besætningen

Vejledende krav til besætningen i last- og passagerskibe

Vejledende krav til besætningen

Forkort sejlads

Mister et skib et eller flere besætningsmedlemmer, skal skibsføreren i samråd med rederiet foretage en sikkerhedsmæssig vurdering.

Forkort sejlads