Maritim digitalisering

I disse år er der stort fokus på udviklingen af nye skibsteknologier, og ikke mindst på udnyttelsen af digitale muligheder. Der er fx store fremskridt inden for autonome teknologier til skibe, og samtidig arbejder Søfartsstyrelsen på at tydeliggøre, hvilke forhold myndighederne kan skabe for den fremtidige anvendelse af digitale løsninger inden for skibsfarten.

Fokus på autonome skibe

Søfartsstyrelsen arbejder løbende, i samarbejde med en række partnere fra det maritime erhverv og forskningsmiljø, på at skabe rammerne for udvikling af autonome skibe.

Fokus på autonome skibe

Regulering og rapporter om maritim teknologi

Her kan du finde viden om regulering og rapporter om maritim teknologi, som bl.a. belyser de forskellige niveauer af autonomi og meget mere.

Regulering og rapporter om maritim teknologi

Testaktiviteter i Danmark

Søfartsstyrelsen oplever stor interesse for at gennemføre testaktiviteter flere steder i landet. Flertallet af projekterne er i øjeblikket i en udviklingsfase.

Testaktiviteter i Danmark

Vejledning til test af maritime teknologier

Ønsker du at udføre konkrete tests af maritim teknologi fx til autonome skibe, kan Søfartsstyrelsen kontaktes for råd og vejledning.

Vejledning til test af maritime teknologier