Regler og bekendtgørelser

Søfartsstyrelsen har ansvaret for love og bekendtgørelser om søsikkerhed, tekniske forskrifter, maritim arbejds- og socialret (søfartssociale forhold) samt skibsregistrering.

Nedenfor kan du finde de seneste regler på Søfartsstyrelsens område.

Kontakt

Maritim regulering og jura

Oversigt over regler

Søfartsstyrelsen har udarbejdet en oversigt over gældende regler som tillige – helt overordnet – er inddelt i administrative forhold og de typiske skibstyper m.v.:

Oversigt over gældende regler på Søfartsstyrelsens område