Attester og udskrifter

En attest eller udskrift af et dokument koster 150 DKK pr. styk.

En attest eller udskrift af et dokument koster 150 DKK pr. styk.

Registreringsattester, udslettelsesattester, ikke-registreringsattester og udskrifter af digitale/digitaliserede pantedokumenter udstedes digitalt, kan verificeres digitalt på Søfartsstyrelsens hjemmeside og du kan selv ordne apostillering digitalt på Udenrigsministeriets hjemmeside, hvis du har behov for det.

Bekræftede kopier af ikke-dematerialiserede dokumenter kan kun apostilleres, hvis du sender dem til Udenrigsministeriet med original bekræftelse fra Skibsregistrets medarbejder.

Der udstedes ikke længere registerudskrifter; i stedet henvises til, at gennemføre opslag på skibsbladet.

Gå til Skibsbladet

Digital bestilling i selvbetjeningsløsningen

Du kan købe en registreringsattest, en udslettelsesattest eller en udskrift af et pantedokument i DSRG, Selvbetjeningen. I selvbetjeningen kan du betale med betalingskortene: Visa, Mastercard, Maestro eller Dankort.

Det bestilte og betalte udstedes straks digitalt.

Hvis du ikke har MitID og et af de nævnte betalingskort kan du bestille disse dokumenter via e-mail.

Bestilling på e-mail hos Skibsregistret

Betaling

I stedet for at bestille i Selvbetjeningsløsningen, kan du sende en e-mail til Skibsregistret srg@dma.dk. Betaling skal ske ved bankoverførsel til:

Danske Bank
reg.nr. 0216
kontonummer
4069 0316 25
IBAN: DK8402164069031625
SWIFT: DABADKKK, med angivelse af kendingsbogstaver/FTJ-nr. og dokumentart fx ”registreringsattest”.

Betalingen skal være modtaget eller iværksat over for din bank før vi udsteder attesten eller udskriften.

Du kan fremme ekspeditionen ved at vedhæfte en kopi af overførselsanmodningen til din bank i mailen.

Bestilling

I bestillingsmailen skal du oplyse typen af udskrift eller attest og følgende for hver af de forskellige dokumenttyper:

 1. Registrerings- eller udslettelsesattest:
  a. Kendingsbogstaver:
  b. Navn på skib:

 2. Ikke-registreringsattest:
  a. Skibets ejer:
  b. Skibets byggenummer:
  c. Byggeår: 
  d. Byggeværft:

 3. Udskrift af digitalt/dematerialiseret pantedokument:
  a. Kendingsbogstaver:
  b. Type af pantedokument:
  c. Pantesummen
  d. Pant ID-nr:

 4. Bekræftede kopier af papir/ikke-digitaliserede, registrerede dokumenter:
  a. Skibets kendingsbogstaver:
  b. Dokumentart: (adkomstdokument, type af pantedokument eller rådighedsindskrænkning)
  c. For pantedokumenter oplyses pantesummen og ID-nr.
  d. For rådighedsindskrænkninger oplyses den påtaleberettigede, den forpligtede og ID-nr.

Ekspedition af det bestilte

Registrerings-, udslettelses- og ikke registreringsattester sendes på e-mail.

Udskrifter af digitale/dematerialiserede pantedokumenter sendes på e-mail

Bekræftede kopier sendes på e-mail, men kan også sendes både som scan og med posten, som originalt påtegnede kopier. Danske retter accepterer normalt bekræftede, scannede kopier.

Her kan du se formatet for følgende dokumenter: