Nøgletal

Her finder du nøgletal fra Søfartsstyrelsen.

Bruttotonnage

Grafen viser bruttotonnage (BT) i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) og den samlede BT på dansk flag.

Skibe

Grafen viser antal skibet flaget ind under dansk flag i Dansk Internationalt Skibsregister.

Danmarks andel af bruttotonnage i forhold til verden

Grafen viser dansk-flaget tonnage som procentandel af verdenstonnagen.

Beskæftigelse i Det Blå Danmark

Beskæftigelsen i Det Blå Danmark udgøres af maritim udstyrsindustri, skibsværfter, olie og gas samt havne, skibsmæglere og andre hjælpevirksomheder.

Trafiktætheden 2023

Billedet viser trafiktætheden i dansk farvand i 2023 baseret på AIS-data.

Kontakt

Søfartsstyrelsen