Lodspligt i Grønland

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1697 for Grønland om skibes sikre sejlads, at skibe med flere end 250 passagerer om bord skal ved sejlads på det indre og det ydre territorialfarvand ved Grønland (dvs. ud til 3 sømil fra basislinjen) benytte lods, der er certificeret til at lodse i det pågældende område.

Herunder kan du finde oplysninger om forhold der vedrører lodspligt i grønlandske farvande.